/
x

Chính / Các nhà phân phối / Chaos V-Ray

Chaos V-Ray

Các sản phẩm

Sắp xếp:
  • theo khuyến nghị của Softline
  • theo thứ tự bảng chữ cái
Thiết kế chiếu

​V-Ray là một phần mềm kết xuất hình ảnh, video chất lượng cao được sử dụng dưới dạng công cụ mở rộng (plug-in) của các phần mềm tạo hình 3D. V-Ray tạo ra những hình ảnh 3D có màu sắc, ánh sáng và vật liệu chân thực ở bước render

Nhà phân phối Info

V-Ray là một phần mềm dựng hình (rendering engine) sử dụng dưới dạng công cụ mở rộng (plug-in) của các phần mềm tạo hình 3D. V-ray được nghiên cứu và phát triển từ năm 1997, thuộc hãng phần mềm Chaos. 

Chaos là một nhà phát triển phần mềm mô phỏng và dựng hình có trụ sở chính tại Karlsruhe , Đức và Sofia , Bulgaria. Chaos được thành lập vào năm 1997 bởi Peter Mitev và Vladimir Koylazov và được nổi tiếng nhất với sự phát triển của sản phẩm V-Ray. Năm 2022, Chaos hợp nhất với Enscape, và vẫn giữ thương hiệu Chaos