/
x

Enscape

Các sản phẩm

Sắp xếp:
  • theo khuyến nghị của Softline
  • theo thứ tự bảng chữ cái
Thiết kế chiếu

Enscape là một phần mềm thực tế ảo và kết xuất theo thời gian thực, chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực kiến ​​trúc, kỹ thuật và xây dựng. Phần mềm được phát triển và duy trì bởi Enscape GmbH, được thành lập vào năm 2013 và có trụ sở tại Karlsruhe, Đức với văn phòng tại New York, Hoa Kỳ

Nhà phân phối Info

Enscape cung cấp sự thể hiện chân thực của các dự án dựa trên các công nghệ kết xuất mới nhất. Enscape hoạt động song song với phần mềm CAD hoặc trực tiếp trong thực tế ảo.