/
x

VMware vSphere 7

Softline đề xuất VMware vSphere 7

Yêu cầu báo giá
Miêu tả

Phần mềm VMware vSphere 7 –. nền tảng ảo hóa hàng đầu để xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây.  Giải pháp đảm bảo hoạt động ổn định của các ứng dụng kinh doanh quan trọng và khả năng phản ứng nhanh hơn với các yêu cầu kinh doanh thay đổi. Nền tảng VMware vSphere 7 được thiết kế cho các tổ chức cần ảo hóa hoàn toàn các trung tâm dữ liệu của họ và cung cấp CNTT như một dịch vụ. VMware vSphere 7 mang đến cho khách hàng sức mạnh của điện toán đám mây và cung cấp mức độ bảo mật, tuân thủ và toàn quyền kiểm soát nhất quán đối với tài sản của công ty.

VMware vSphere 7 cung cấp khả năng trì hoãn các dự án tốn kém làm cản trở công việc của cơ quan tổ chức thông quan việc mở rộng trung tâm dữ liệu với sự hỗ trợ của việc hợp nhất trên 15 máy ảo trên một máy chủ vật lý mà không làm giảm hiệu suất.  Giải pháp vSphere giúp các tổ chức giảm thiểu chi phí trong việc đảm bảo sự liêm tục trong kinh doanh các giải pháp phục hồi sau thảm họa với sự hỗ trợ của mô hình Always-on IT  và bảo vệ nhiều lớp chống lại gián đoạn dịch vụ và mất dữ liệu. Nền tảng này làm giảm chi phí hoạt động và đơn giản hóa đáng kể việc quản lý các môi trường phát triển và kiểm soát chất lượng, phân tán về mặt địa lý, cũng như các môi trường CNTT sản xuất.

CHÚ Ý! Không bán các sản phẩm VMware không có sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và đăng ký giấy mua sản phẩm.

Điểm mới của VMware vSphere 7:

Đơn giản hóa việc quản lý vòng đời sản phẩm

Đơn giản hóa việc thiết lập các sửa đổi đối với phần mềm và nâng cấp phần mềm VMware với sự hỗ trợ của các công cụ quả lý vòng đời và lập kế hoạch nâng cấp. Tự động hóa quản lý vòng đời và tăng tính linh hoạt do việc sử dụng giao diện API dựa trên REST và tiêu chuẩn JSON.

Các công cụ tích hợp đảm bảo an toàn và việc kiểm soát

Bảo vệ cơ sở hạ tầng của bạn với sự hỗ trợ của mô hình dễ sử dụng, toàn diện, dựa trên chính sách. Sử dụng vSphere Trust Authority để kiểm tra từ xa các khối lượng công việc bí mật. Truy cập an toàn và quản lý tài khoản bằng cách kết hợp thông tin đăng nhập với ADFS.

Cải thiện tốc độ làm việc của các ứng dụng

Phân bổ khối lượng lớn công việc với trình lập lịch biểu tài nguyên phân tán (DRS), sử dụng cách tiếp cận tập trung vào khối lượng công việc đảm bảo khả năng phục hồi doanh nghiệp. Cải thiện hiệu suất các ứng dụng trong khả năng lưu trữ cực nhanh nhờ vSphere Persistent Memory.

Tài nguyên tính toán

Ảo hóa tài nguyên máy chủ x86 và gộp chúng thành các nhóm logic có thể được phân bổ cho nhiều khối lượng công việc.

 • vSphere ESXi – trừu tượng hóa tài nguyên phần cứng máy chủ và cung cấp việc chia sẻ chúng bằng các máy ảo.
 • DRS – điều chỉnh tài nguyên máy tính với các yêu cầu kinh doanh thông qua cân bằng tải nút tự động, tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng bằng cách tắt các nút trong thời gian tải thấp.
 • vMotion – loại bỏ thời gian chết của ứng dụng liên quan đến bảo trì máy chủ theo lịch trình bằng cách di chuyển các máy đang chạy từ máy chủ này sang máy chủ khác.

Mạng

Các tính năng vSphere cho mạng ảo cung cấp các dịch vụ mạng được tối ưu hóa cho môi trường ảo cũng như các công cụ quản lý và điều hành dễ sử dụng.

 • Quản lý đầu vào - đầu ra của mạng – ưu tiên truy cập tài nguyên mạng phù hợp với các nhiệm vụ kinh doanh cụ thể.
 • Công tắc phân tán – cung cấp, quản trị và giám sát mạng tập trung thông qua hợp nhất mạng ở cấp trung tâm dữ liệu.

Lưu trữ

Các dịch vụ lưu trữ trừu tượng hóa sự phức tạp của hệ thống lưu trữ nội bộ và cung cấp việc sử dụng lưu trữ hiệu quả nhất trong môi trường ảo hóa.

 • Storage DRS –Phân bổ một cách thông minh của các máy ảo và cân bằng tải dựa trên sự cản trở đầu vào – đầu ra và dung lượng lưu trữ.
 • Lưu trữ dựa trên hồ sơ - Giảm số bước trong quy trình lựa chọn bộ nhớ bằng cách nhóm bộ nhớ theo chính sách.
 • Quản lý đầu ra – đầu vào lưu trữ – Ưu tiên quyền truy cập vào hệ thống lưu trữ bằng cách liên tục theo dõi hoạt động đầu ra – đầu vào của khối lượng lưu trữ và phân bổ một cách sinh động các tài nguyên đầu vào – đầu ra có giữa các máy ảo phù hợp với nhu cầu kinh doanh.
 • VMFS – hệ thống tệp cụm hiệu suất cao được tối ưu hóa cho hoạt động của máy ảo.
 • Giao diện API lưu trữ – sát hoạt động lưu trữ, bảo vệ dữ liệu và tích hợp mảng cũng như quyền truy cập vào các công cụ quản lý đường dẫn thay thế do các nhà cung cấp lưu trữ bên thứ ba cung cấp.

Tính bảo mật

 • vShield Zones – bảo vệ máy ảo bằng tường lửa, xem xét các đặc trưng của ứng dụng.
 • vShield Endpoint – loại bỏ các nhiệm vụ chống vi-rút trên máy ảo và tăng hiệu quả quét vi-rút bằng cách chuyển bảo các công cụ chống vi-rút sang một máy ảo được bảo vệ của hệ thống bảo mật.

Tính khả dụng

Tăng tính khả dụng của tất cả các tính năng của các công cụ, ví dụ như ứng dụng, tài nguyên lưu trữ, cơ sở hạ tầng và công cụ quản lý.

 • Tính khả dụng cao với tất cả môi trường CNTT ảo mà không tốn kém và khó khăn.
 • Đảm bảo tính khả dụng của ứng dụng liên tục và tránh mất mát dữ liệu trong trường hợp máy chủ gặp sự cố.
 • Bảo vệ dữ liệu bằng cách sao lưu nhanh chóng, ít tác nhân vào đĩa, hỗ trợ cơ chế chống sao chép để giảm thiểu các yêu cầu về dung lượng ổ đĩa của các bản sao lưu
 • Loại bỏ chi phí của các giải pháp sao chép của bên thứ ba với vSphere Replication được tích hợp sẵn

Tự động hóa

Tự động hóa giúp triển khai các giải pháp chính xác, nhất quán và các giải pháp có thể tái tạo, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của quản trị viên.

 • Triển khai và sửa lỗi các máy chủ vSphere trong vài phút.
 • Giảm thời gian dành cho việc nâng cấp thông thường bằng cách tự động hóa theo dõi, vá lỗi và nâng cấp máy chủ vSphere, ứng dụng và hệ điều hành.