/
x

Chính / Mục lục / Các chương trình hệ thống / Ảo hóa / VMware vSphere 7 Bitfusion for 1 processor

VMware vSphere 7 Bitfusion for 1 processor

Softline đề xuất VMware vSphere 7 Bitfusion for 1 processor

Giấy phép sản phẩm

VMware vSphere 7 Bitfusion for 1 processor. License

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép VS7-BF-C
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  5.019.700 đ 5.019.700 đ 5.019.700 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Bitfusion for 1 processor. License Customer Purchasing Program

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  4.768.715 đ 4.768.715 đ 4.768.715 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

vSphere Bitfusion tách các tài nguyên vật lý khỏi các máy chủ trong một môi trường. Nền tảng này có thể chia sẻ các GPU trong một cơ sở hạ tầng ảo hóa, dưới dạng một nhóm các tài nguyên có thể truy cập mạng, thay vì các tài nguyên riêng biệt trên mỗi máy chủ. Bitfusion hoạt động trên các khuôn khổ AI, đám mây, mạng và trong các môi trường như máy ảo, vùng chứa và sổ ghi chép. Và Bitfusion sẵn sàng thực hiện ảo hóa khi các bộ tăng tốc phần cứng mới được giới thiệu.