/
x

Chính / Mục lục / Các chương trình hệ thống / Ảo hóa / VMware vSphere 7 Enterprise Plus

VMware vSphere 7 Enterprise Plus

Softline đề xuất VMware vSphere 7 Enterprise Plus

Yêu cầu báo giá
Miêu tả

VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor  là phần mềm ảo hóa máy chủ hàng đầu giúp bạn quản trị, chạy, bảo mật và kết nối các chương trình trên nhiều đám mây trong một môi trường duy nhất. Giải pháp phù hợp với các công ty và nhà cung cấp lớn.

Giải pháp đảm bảo việc quản lý tài nguyên, đơn giản hóa vòng đời và quản lý hiệu suất, bao gồm bảo mật tích hợp và đảm bảo khả năng chịu lỗi cho các ứng dụng nâng cao. Giải pháp này phù hợp với các công ty và nhà cung cấp lớn vì không có giới hạn về số lõi trong bộ xử lý và số bộ xử lý trên mỗi máy chủ.

Lợi ích của vSphere 7:

Quản lý vòng đời đơn giản hóa

Có thể đơn giản hóa việc sửa đổi đối với phần mềm và cập nhật các vi mã VMware với sự hỗ trợ của các công cụ quản lý vòng đời mới và hoạch định việc khôi phục. Tự động hóa quản lý vòng đời và tăng tính linh hoạt với các giao diện API dựa trên REST và tiêu chuẩn công nghiệp JSON.

Kiểm soát và các biện pháp bảo mật tích hợp

Bảo vệ cơ sở hạ tầng với sự hỗ trợ một mô hình dễ sử dụng dựa trên chính sách. Sử dụng vSphere Trust Authority để xác thực từ xa các khối lượng công việc mang tính bảo mật.  Đảm bảo việc truy cập an toàn và quản lý tài khoản bằng cách kết hợp thông tin đăng nhập với sự hỗ trợ của ADFS.

Tăng tốc công việc các ứng dụng

Phân bổ khối lượng công việc lớn với sự hỗ trợ của việc hoạch định phân bổ tài nguyên (DRS), sử dụng phương pháp tập trung vào khối lượng công việc để có khả năng phục hồi doanh nghiệp. Cải thiện hiệu suất ứng dụng trong khả năng lưu trữ cực nhanh với vSphere Persistent Memory.