/
x

Chính / Mục lục / Các chương trình hệ thống / Ảo hóa / VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor

VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor

Softline đề xuất VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor

Giấy phép sản phẩm

VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor. License Customer Purchasing Program

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  90.505.797 đ 90.505.797 đ 90.505.797 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor. Basic Support/Subscription

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  20.018.604 đ 20.018.604 đ 20.018.604 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor. Production Support/Subscription

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  23.829.374 đ 23.829.374 đ 23.829.374 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor. Upgrade vSphere 7 Enterprise to vSphere 7 Enterprise Plus Customer Purchasing Program

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  17.390.861 đ 17.390.861 đ 17.390.861 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 Processor. Upgrade vSphere 7 Hypervisor to vSphere 7 Enterprise Plus Customer Purchasing Program

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  90.505.797 đ 90.505.797 đ 90.505.797 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 Processor. Upgrade vSphere 7 Standard to vSphere 7 Enterprise Plus Customer Purchasing Program

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  71.969.293 đ 71.969.293 đ 71.969.293 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor là phần mềm ảo hóa máy chủ hàng đầu giúp bạn quản trị, chạy, bảo mật và kết nối các ứng dụng trên nhiều đám mây trong một môi trường duy nhất. Giải pháp phù hợp với các công ty và nhà cung cấp lớn.

Giải pháp cung cấp khả năng quản lý tài nguyên, đơn giản hóa vòng đời sản phẩm và quản lý hiệu suất, bao gồm bảo mật tích hợp và đảm bảo khả năng chịu lỗi cho các ứng dụng nâng cao. Giải pháp này phù hợp với các công ty và nhà cung cấp lớn vì không có giới hạn về số lõi trong bộ xử lý và số bộ xử lý trên mỗi máy chủ.

Các ưu điểm của vSphere 7:

Đơn giản hóa việc quản lý vòng đời của sản phẩm

Có thể đơn giản hóa bản  phần mềm và cập nhật phần mềm VMware với các công cụ lập lịch nâng cấp và quản lý vòng đời mới. Tự động hóa quản lý vòng đời sản phẩm và tăng tính linh hoạt do sử dụng giao diện API dựa trên REST và tiêu chuẩn JSON.

Các công cụ tích hợp đảm bảo an toàn và việc kiểm soát

Bảo vệ cơ sở hạ tầng của bạn với sự hỗ trợ của mô hình dễ sử dụng, toàn diện, dựa trên chính sách. Sử dụng vSphere Trust Authority để kiểm tra từ xa các khối lượng công việc bí mật. Truy cập an toàn và quản lý tài khoản bằng cách kết hợp thông tin đăng nhập với ADFS.

Cải thiện tốc độ làm việc của các ứng dụng

Phân bổ khối lượng lớn công việc với trình lập lịch biểu tài nguyên phân tán (DRS), sử dụng cách tiếp cận tập trung vào khối lượng công việc đảm bảo khả năng phục hồi doanh nghiệp. Cải thiện hiệu suất các ứng dụng trong khả năng lưu trữ cực nhanh nhờ vSphere Persistent Memory.