/
x

Chính / Mục lục / Các chương trình hệ thống / Ảo hóa / VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)

VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)

Softline đề xuất VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)

Giấy phép sản phẩm

VMware vSphere 8 Essentials Kit. License Per Incident Support - Email + Phone

 1. »
  for 1 incident/year
  giấy phép VS8-ESSL-1PAK-C
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 incident/year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  7.730.338 đ 7.730.338 đ 7.730.338 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Essentials Kit. License for 3 hosts (Max 2 processors per host)

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép VS7-ESSL-KIT-C
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  12.800.235 đ 12.800.235 đ 12.800.235 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Essentials Kit. License Per Incident Support - Email + Phone

 1. »
  for 1 incident/year
  giấy phép VS7-ESSL-1PAK-C
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 incident/year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  7.730.338 đ 7.730.338 đ 7.730.338 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Essentials Kit. Subscription for 1 year

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.680.596 đ 1.680.596 đ 1.680.596 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Essentials Kit. Subscription for 1 year

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép VS7-ESSL-SUB-C
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.680.596 đ 1.680.596 đ 1.680.596 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Essentials Kit. Subscription for 3 years

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép VS7-ESSL-3SUB-C
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  4.436.662 đ 4.436.662 đ 4.436.662 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host), được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ, cung cấp ảo hóa cho 3 máy chủ vật lý và quản lý tập trung với vCenter for Essentials.

Các tính năng chính vSphere Essentials:

Tăng cường và tối ưu hóa sự đầu tư CNTT: đạt được hệ số cường ít nhất là 10:1 và tăng hiệu suất sử dụng thiết bị từ 5-15% đến 80% và cao hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất ứng dụng.

Đảm bảo tính khả dụng của ứng dụng một cách tối đa và bảo vệ tài nguyên thông tin: thực hiện tính liên tục của quy trình CNTT với độ tin cậy cao của vSphere và khả năng sao lưu, phục hồi và chuyển đổi dự phòng được tích hợp.

Đơn giản hóa việc quản lý và tăng hiệu suất: Cung cấp các ứng dụng mới trong vài phút thay vì vài ngày hoặc vài tuần, theo dõi hiệu suất máy ảo và tự động hóa việc quản lý bản vá và cập nhật. Tối ưu hóa việc phát triển phần mềm: Kiểm tra các cấu hình phức tạp nhiều tầng trong môi trường cách ly an toàn, đồng thời chia sẻ cơ sở hạ tầng máy chủ, mạng và lưu trữ giữa các nhóm kiểm tra và phát triển.

Những điểm mới của VMware vSphere 7 Essentials:

Đơn giản hóa việc quản lý vòng đời sản phẩm

Đơn giản hóa việc thiết lập các sửa đổi đối với phần mềm và nâng cấp phần mềm VMware với sự hỗ trợ của các công cụ quả lý vòng đời và lập kế hoạch nâng cấp. Tự động hóa quản lý vòng đời và tăng tính linh hoạt nhờ việc sử dụng giao diện API dựa trên REST và tiêu chuẩn JSON.

Các công cụ tích hợp đảm bảo an toàn và việc kiểm soát

Bảo vệ cơ sở hạ tầng của bạn với sự hỗ trợ của mô hình dễ sử dụng, toàn diện, dựa trên chính sách. Sử dụng vSphere Trust Authority để kiểm tra từ xa các khối lượng công việc bí mật. Truy cập an toàn và quản lý tài khoản bằng cách kết hợp thông tin đăng nhập với ADFS.

Cải thiện tốc độ làm việc của các ứng dụng

Phân bổ khối lượng lớn công việc với trình lập lịch biểu tài nguyên phân tán (DRS), sử dụng cách tiếp cận tập trung vào khối lượng công việc đảm bảo khả năng phục hồi doanh nghiệp. Cải thiện hiệu suất các ứng dụng trong khả năng lưu trữ cực nhanh nhờ vSphere Persistent Memory.

U Ý! Không bán các sản phẩm Wmware không có sự hỗ trợ kỹ thuật và đăng ký mua.