/
x

Chính / Mục lục / Các chương trình hệ thống / Ảo hóa / VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced

Softline đề xuất VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced

Giấy phép sản phẩm

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced. Conversion Production Support/Subscription (2 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.334.161 đ 2.334.161 đ 2.334.161 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced. Conversion Basic Support/Subscription (2 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.957.683 đ 1.957.683 đ 1.957.683 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced. Production Support/Subscription (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  29.089.162 đ 29.089.162 đ 29.089.162 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced. Basic Support/Subscription (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  24.420.841 đ 24.420.841 đ 24.420.841 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced. Customer Purchasing Program Upgrade vSphere 7 Remote Office Branch Office Standard to Advanced Conversion (2 VM Pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  3.242.726 đ 3.242.726 đ 3.242.726 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced. Customer Purchasing Program Upgrade vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced (25 VM pack) to Enterprise (25VM Pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  50.095.351 đ 50.095.351 đ 50.095.351 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced. Customer Purchasing Program Upgrade vSphere 7 Remote Office Branch Office Advanced to Enterprise Conversion (2 VM Pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  4.005.721 đ 4.005.721 đ 4.005.721 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

VMware vSphere Remote Office Branch Office Advanced —là một phiên bản hàng đầu trong lĩnh vực với các khả năng ảo hóa được mở rộng, đảm bảo tiêu chuẩn hóa cấu hình máy chủ lưu trữ và việc giám sát được cải thiện phù hợp với các yêu cầu tu. Ngoài tất cả các tính năng của vSphere Remote Office Branch Office phiên bản Standard, phiên bản Nâng cao bao gồm các tính năng sau.

Cấu hình máy chủ VMware vSphere cung cấp một cách dễ dàng để xác định, triển khai và sửa đổi cài đặt cấu hình.

 • Ghi lại cài đặt cấu hình cấp máy chủ và lưu chúng dưới dạng mẫu để định cấu hình các máy chủ vSphere khác.
 • Giám sát các thay đổi cấu hình máy chủ và tự động thông báo cho quản trị viên vSphere về các sai lệch. Các thông báo này giúp loại bỏ sai lệch cấu hình. 
 • Sau khi nâng cấp chương trình cơ sở hoặc các sự kiện khác yêu cầu thay đổi cấu hình lưu trữ, mạng hoặc hệ thống bảo mật trên nhiều nút mạng trong một cụm, quản trị viên có thể thay đổi cấu hình trên các nút và áp dụng nó cho toàn bộ cụm, đảm bảo cập nhật cấu hình một cách nhất quán.

VMware vSphere Auto Deploy nhanh chóng triển khai các nút mạng vSphere bổ sung khi cần thiết. Sau khi khởi chạy, vSphere Auto Deploy sẽ áp dụng các bản mẫu cập nhật, loại bỏ sự cần thiết phải sửa đổi và lên lịch cho quy trình này.

VMware vSphere Distributed Switch đảm bảo việc quản lý chủ động bằng cách tách khối lượng công việc chạy trên một hệ thống vật lý duy nhất trong môi trường từ xa thành khối lượng công việc khác nhau. Ngoài ra giải pháp này còn mở rộng khả năng giám sát mạng.

VMware vSphere Fault Tolerance đảm bảo rằng mọi ứng dụng luôn khả dụng trong trường hợp phần cứng bị lỗi — không mất dữ liệu hoặc thời gian chết. Đối với khối lượng công việc có 4 vCPU.