/
x

Chính / Mục lục / Các chương trình hệ thống / Ảo hóa / VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise

Softline đề xuất VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise

Giấy phép sản phẩm

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise. Conversion Customer Purchasing Program Upgrade vSphere 7 Remote Office Branch Office Standard to Enterprise Conversion (2 VM Pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  7.248.447 đ 7.248.447 đ 7.248.447 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise. Customer Purchasing Program Upgrade vSphere 7 Remote Office Branch Office Standard (25 VM pack) to Enterprise (25VM Pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  90.748.646 đ 90.748.646 đ 90.748.646 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise. Production Support/Subscription (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  41.061.146 đ 41.061.146 đ 41.061.146 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise. Basic Support/Subscription (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  34.485.339 đ 34.485.339 đ 34.485.339 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise. Customer Purchasing Program (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  156.056.198 đ 156.056.198 đ 156.056.198 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise. Customer Purchasing Program Add on (25 VM pack) to complete VMware Cloud Foundation 4 for Remote Office Branch Office (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.117.071.489 đ 1.117.071.489 đ 1.117.071.489 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise. Conversion Basic Support/Subscription (2 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.760.835 đ 2.760.835 đ 2.760.835 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise. Conversion Production Support/Subscription (2 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  3.287.904 đ 3.287.904 đ 3.287.904 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise — ảo hóa máy chủ vị trí từ xa mang lại tính liên tục trong kinh doanh và sao lưu, tiêu chuẩn hóa cấu hình máy chủ và bảo mật dữ liệu thông qua mã hóa.

VMware vSphere Remote Office Branch Office được thiết kế đặc biệt cho cơ sở hạ tầng CNTT ở các vị trí xa và phân tán và cung cấp các mức dịch vụ được cải thiện, tiêu chuẩn hóa, tính khả dụng, tuân thủ và bảo mật.

 License Entitlement: gói 25 máy ảo

 • vCenter Server (được bán riêng lẻ): vCenter Server Standard

Các tính năng

ESXi, vMotion, Storage vMotion, High Availability (tính khả dụng cao), Fault Tolerance (4-vCPU), vShield Endpoint, vSphere Replication, Hot Add, Content Library (thư viện nội dung) , Host Profiles, Auto Deploy, Distributed Switch, DRS in maintenance mode, VM Encryption

Phiên bản VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Enterprise cho phép cung cấp nhanh chóng các máy chủ thông qua ảo hóa, giảm thiểu sai lệch cấu hình máy chủ lưu trữ, nâng cao khả năng tuân thủ quy định và các tính năng bảo mật nâng cao thông qua Mã hóa VM trên nhiều trang web. Ngoài ra, với các tính năng liên tục kinh doanh của vSphere, bạn có thể yên tâm về cơ sở hạ tầng CNTT sẵn có ở các trang web từ xa của mình.