/
x

Chính / Mục lục / Các chương trình hệ thống / Ảo hóa / VMware vSphere 7 Standard for 1 processor

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor

Softline đề xuất VMware vSphere 7 Standard for 1 processor

Giấy phép sản phẩm

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor. License

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép VS7-STD-C
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  27.482.858 đ 27.482.858 đ 27.482.858 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor. License VPP L4

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép VS7-STD-C-L4
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  24.184.915 đ 24.184.915 đ 24.184.915 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor. License Customer Purchasing Program

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  26.108.715 đ 26.108.715 đ 26.108.715 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor. Basic Support/Subscription

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  7.504.452 đ 7.504.452 đ 7.504.452 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor. Production Support/Subscription

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  8.909.968 đ 8.909.968 đ 8.909.968 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Standard for 1 Processor. Upgrade vSphere 7 Hypervisor to vSphere 7 Standard Customer Purchasing Program

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Т1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  26.108.715 đ 26.108.715 đ 26.108.715 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 7 Standard for 1 Processor. Upgrade vSphere 7 Hypervisor to vSphere 7 Standard for existing VPP L4 customers only

 1. »
  Giá cho phiên bản cập nhật
  giấy phép VS7-HYP-STD-UG-C-L4
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá cho phiên bản cập nhật
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  24.184.915 đ 24.184.915 đ 24.184.915 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor là một bộ phần mềm ảo hóa máy chủ để hợp nhất các ứng dụng cơ bản. Giải pháp cho phép người quản trị hệ thống chạy, quản lý, kết nối và bảo mật các ứng dụng trong một môi trường hoạt động chung.

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor bao gồm giấy phép bộ xử lý duy nhất cho VMware vSphere 7 Standard và ba năm hỗ trợ kỹ thuật VMware “Sản xuất” và  dịch vụ đăng ký (SnS).

VMware vSphere 7 Standard được sử dụng cho:

 • hợp nhất phần cứng trung tâm dữ liệu và đảm bảo việc liên tục kinh doanh thông qua ảo hóa máy chủ, lưu trữ với sự hỗ trợ máy ảo và khả năng di chuyển linh hoạt;
 • chia sẻ tài nguyên trung tâm dữ liệu qua ranh giới cụm;
 • nhận bảo mật ảo hóa mạnh hơn với bảo mật điểm cuối được cải thiện.