/
x

Chính / Mục lục / Các chương trình hệ thống / Ảo hóa / VMware vSphere 8 Bitfusion for 1 processor

VMware vSphere 8 Bitfusion for 1 processor

Softline đề xuất VMware vSphere 8 Bitfusion for 1 processor

Giấy phép sản phẩm

VMware vSphere 8 Bitfusion for 1 processor. License

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép VS8-BF-C
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  4.896.480 đ 4.896.480 đ 4.896.480 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Bitfusion for 1 processor. License Customer Purchasing Program

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  4.651.656 đ 4.651.656 đ 4.651.656 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Bitfusion for 1 processor. Basic Support/Subscription

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.028.261 đ 1.028.261 đ 1.028.261 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Bitfusion for 1 processor. Production Support/Subscription

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.224.120 đ 1.224.120 đ 1.224.120 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

VMware vSphere Bitfusion ảo hóa bộ tăng tốc phần cứng như đơn vị xử lý đồ họa (GPU) để cung cấp một nhóm các tài nguyên được chia sẻ, có thể truy cập mạng hỗ trợ khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML).

vSphere Bitfusion Architecture

vSphere Bitfusion có  một kiến trúc  client-server (máy khách-máy chủ). Sản phẩm này cho phép nhiều máy ảo khách (VMs) chạy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML) chia sẻ quyền truy cập vào GPU từ xa trên các máy ảo chạy phần mềm máy chủ vSphere Bitfusion.

Bạn chạy các ứng dụng trên máy khách vSphere Bitfusion, trong khi các GPU cung cấp khả năng tăng tốc được cài đặt trên máy chủ vSphere Bitfusion trên một mạng. Các ứng dụng có thể mở tệp, phân bổ bộ nhớ và gọi CUDA như đang hoạt động trên một máy có GPU cục bộ.

Cấu hình cụm vSphere Bitfusion tối thiểu là một máy khách, một máy chủ và một máy chủ vCenter. Bạn có thể tạo các cụm lớn với nhiều máy khách và nhiều máy chủ.

vSphere Bitfusion Functionality

Khi bạn khởi động một ứng dụng AI hoặc ML trên máy khách vSphere Bitfusion, vSphere Bitfusion sẽ chặn các cuộc gọi CUDA của ứng dụng và xem dữ liệu và con trỏ dữ liệu của các cuộc gọi.

 Máy chủ vSphere Bitfusion không yêu cầu kết nối với bộ lưu trữ, nơi dữ liệu ứng dụng được lưu giữ, mà chỉ với ứng dụng khách vSphere Bitfusion. Máy khách chuyển dữ liệu và phần còn lại của cuộc gọi CUDA đến máy chủ. Máy chủ vSphere Bitfusion xử lý các cuộc gọi và gửi kết quả trở lại máy khách.

Khi bạn khởi động các ứng dụng AI và ML trong vSphere Bitfusion, bạn có thể chia sẻ tài nguyên GPU.

 • Bạn có thể phân bổ động và truy cập tài nguyên GPU từ các máy chủ vSphere Bitfusion. Các ứng dụng có thể chia sẻ tài nguyên GPU không được cài đặt trên máy cục bộ và bạn có thể chạy từng ứng dụng trong môi trường phù hợp trên ứng dụng khách vSphere Bitfusion được định cấu hình, chẳng hạn như máy ảo, máy kim loại trần. Các ứng dụng sử dụng các dịch vụ tăng tốc GPU từ một nhóm các máy chủ vSphere Bitfusion trên toàn mạng và chỉ sử dụng tài nguyên trong khoảng thời gian mà một ứng dụng hoặc phiên chạy. GPU quay trở lại nhóm khi các ứng dụng hoặc phiên hoàn tất.
 • Bạn có thể truy cập các phân vùng của tài nguyên GPU để chia sẻ đồng thời với các ứng dụng khác. Bộ nhớ của GPU vật lý có thể được chia thành các phần nhỏ với kích thước tùy ý. Mỗi phần có thể được phân bổ cho một ứng dụng khác nhau cùng một lúc. vSphere Bitfusion thực hiện chia sẻ bằng công nghệ xen kẽ. vSphere Bitfusion chặn các lệnh gọi API thường giải quyết một bộ gia tốc cục bộ trên bus máy chủ PCIe và gửi các lệnh gọi API và dữ liệu liên quan qua mạng. vSphere Bitfusion cung cấp dịch vụ chia sẻ cho các ứng dụng AI và ML, đồng thời hỗ trợ API CUDA để nhắm mục tiêu các card đồ họaNVIDIA GPU.

vSphere Bitfusion Components

vSphere Bitfusion Server

Máy chủ vSphere Bitfusion chạy trên máy chủ ESXi với các GPU được cài đặt cục bộ dưới dạng thiết bị VMware, là một máy ảo (VM) được cấu hình sẵn với phần mềm và dịch vụ đóng gói sẵn. Máy chủ yêu cầu quyền truy cập vào các GPU cục bộ, thường thông qua VMware vSphere® DirectPath I/O ™.

vSphere Bitfusion Client

Ứng dụng khách vSphere Bitfusion chạy trên các máy ảo chạy các ứng dụng AI và ML. vSphere Bitfusion Plug-in Các máy chủ vSphere Bitfusion đăng ký một Plug-in vSphere Bitfusion với VMware vCenter Server. Plug-in cung cấp khả năng giám sát và quản lý các máy khách và máy chủ vSphere Bitfusion.

vSphere Bitfusion Cluster

vSphere Bitfusion cluster là tập hợp tất cả các máy chủ và máy khách vSphere Bitfusion trong một phiên bản vCenter Server.

vSphere Bitfusion Linux User Group

Trong quá trình cài đặt máy khách vSphere Bitfusion, máy khách này sẽ tạo một nhóm người dùng vSphere Bitfusion Linux. Chỉ các thành viên của nhóm mới có thể sử dụng vSphere Bitfusion. Một số tệp cấu hình nhất định được thiết lập với các quyền thích hợp và các thành viên của nhóm thừa hưởng các giới hạn thích hợp để làm việc hiệu quả với vSphere Bitfusion.

vSphere Client

vSphere Client cho phép bạn kết nối với các phiên bản vCenter Server bằng cách sử dụng trình duyệt Web cho phép quản lý cơ sở hạ tầng vSphere của mình. Bạn truy cập vSphere Bitfusion Plug-in thông qua vSphere Client.

Command-Line Interface (CLI)

Bạn có thể quản lý máy chủ và máy khách vSphere Bitfusion bằng cách sử dụng các lệnh giao diện dòng lệnh (CLI).

vCenter Server

vCenter Server là phần mềm quản lý máy chủ cung cấp nền tảng tập trung để kiểm soát môi trường vSphere của bạn.