/
x

Chính / Mục lục / Các chương trình hệ thống / Ảo hóa / VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise

Softline đề xuất VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise

Giấy phép sản phẩm

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise. License

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  25 VM pack
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  164.203.578 đ 164.203.578 đ 164.203.578 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise. License Customer Purchasing Program (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  155.993.399 đ 155.993.399 đ 155.993.399 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise. Customer Purchasing Program Add on to vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise (25 VM pack) to complete VMware Cloud Foundation 4 for Remote Office Branch Office (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.116.621.963 đ 1.116.621.963 đ 1.116.621.963 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise. Conversion Basic Support/Subscription (2 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.759.724 đ 2.759.724 đ 2.759.724 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise. Conversion Production Support/Subscription (2 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  3.286.580 đ 3.286.580 đ 3.286.580 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise. Customer Purchasing Program vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced (25 VM pack) to Enterprise (25VM Pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  50.075.192 đ 50.075.192 đ 50.075.192 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise. Basic Support/Subscription (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  34.471.462 đ 34.471.462 đ 34.471.462 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise. Production Support/Subscription (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  41.044.622 đ 41.044.622 đ 41.044.622 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise. Conversion Customer Purchasing Program Upgrade vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard to Enterprise Conversion (2 VM Pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  7.245.530 đ 7.245.530 đ 7.245.530 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Enterprise. Customer Purchasing Program Upgrade vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard (25 VM pack) to Enterprise (25VM Pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  90.712.128 đ 90.712.128 đ 90.712.128 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

vSphere Remote Office Branch Office Enterprise — Ảo hóa máy chủ trang web từ xa cung cấp tính liên tục trong kinh doanh và sao lưu, tiêu chuẩn hóa cấu hình máy chủ và bảo mật dữ liệu thông qua mã hóa.

vSphere Remote Office Branch Office cho phép các tổ chức mở rộng ảo hóa ngoài trung tâm dữ liệu của họ đến các địa điểm và văn phòng chi nhánh từ xa. Điều này cho phép nhân viên CNTT trung tâm đảm bảo từ xa sự linh hoạt trong kinh doanh, ứng dụng & bảo mật dữ liệu thông qua mã hóa, tiêu chuẩn hóa máy chủ, tuân thủ, tính khả dụng và bảo trì dễ dàng, cải thiện mức độ dịch vụ.

VMware vSphere Remote Office Branch Office ™ được thiết kế đặc biệt cho cơ sở hạ tầng CNTT đặt tại các địa điểm phân tán, từ xa và cung cấp các mức dịch vụ được cải thiện, tiêu chuẩn hóa, tính khả dụng và tuân thủ.

Các phiên bản này bao gồm 25 giấy phép máy ảo (VM) của vSphere Remote Office Branch Office.  Mô hình định giá linh hoạt cho mỗi máy ảo cũng cho phép khách hàng chỉ triển khai số lượng công việc mà họ yêu cầu tại mỗi địa điểm (miền) từ xa.

Khách hàng có thể triển khai tối đa 25 máy ảo trên mỗi vị trí vSphere Remote Office Branch Office. Các máy chủ lưu trữ có thể được quản lý bởi vCenter Server Foundation ™ hoặc vCenter Server Standard, được mua riêng lẻ. vSphere Remote Office Branch Office Standard - Nền tảng ảo hóa máy chủ vị trí từ xa với các tính năng sao lưu và liên tục trong kinh doanh.

Các tính năng chính

 • Cải thiện mức độ dịch vụ với chất lượng tốt hơn
 • Chuẩn hóa cấu hình máy chủ để dễ dàng quản lý
 • Cung cấp tính liên tục trong kinh doanh và CNTT luôn khả dụng
 • Tăng cường bảo mật và bảo vệ dữ liệu
 • Tiết kiệm chi phí phần cứng CNTT
 • Bảo trì máy chủ một cách hiệu quả hơn

Yêu cầu hệ thống (System Requirements)

VMware vSphere Remote Office Branch Office Enterprise bao gồm giấy phép cho 25 máy ảo của ESXi và bao gồm các thành phần và tính năng sau:

 • vSphere Hypervisor (ESXi)
 • Tiêu chuẩn hóa và tuân thủ (Host profiles/Auto Deploy, Distributed Switch), Virtual Volumes, Storage-Policy Based Management
 • Tính liên tục trong kinh doanh (của doanh nghiệp), sao lưu và bảo mật (vMotion, Storage vMotion, High Availability, Data Protection, vSphere Replication, Fault Tolerance, vShield Endpoint, Hot Add)
 • Thư viện nội dung (Content Library)
 • Mã hóa máy ảo
 • DRS in Maintenance Mode