/
x

Chính / Mục lục / Các chương trình hệ thống / Ảo hóa / VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard

Softline đề xuất VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard

Giấy phép sản phẩm

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard. License Customer Purchasing Program (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  73.527.828 đ 73.527.828 đ 73.527.828 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard. License

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  25 VM pack
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  77.397.714 đ 77.397.714 đ 77.397.714 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard. Production Support/Subscription (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  19.343.156 đ 19.343.156 đ 19.343.156 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard. Basic Support/Subscription (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  16.257.283 đ 16.257.283 đ 16.257.283 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard. Conversion Basic Support/Subscription (2 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.304.597 đ 1.304.597 đ 1.304.597 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard. Conversion Production Support/Subscription (2 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.555.481 đ 1.555.481 đ 1.555.481 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

vSphere Remote Office Branch Office Standard đảm bảo tính khả dụng cao của cơ sở hạ tầng CNTT tại các địa điểm từ xa. Phiên bản này bao gồm vMotion, High Availability, Data Protection and Replication, Hot Add, vShield Endpoint, Fault Tolerance, Storage vMotion, Virtual Volumes and Storage-Policy Based Management.

Các phiên bản VMware vSphere Remote Office Branch Office  được thiết kế đặc biệt cho cơ sở hạ tầng CNTT đặt tại các địa điểm phân tán, từ xa. VMware Remote Office Branch Office Standard cung cấp ảo hóa máy chủ các địa điểm từ xa với các tính năng sao lưu và liên tục trong kinh doanh.

vSphere Remote Office Branch Office Standard là phiên bản mới của vSphere được thiết kế đặc biệt cho cơ sở hạ tầng CNTT tại các địa điểm từ xa và phân tán, cung cấp các mức dịch vụ được cải thiện, tiêu chuẩn hóa và tuân thủ. Phiên bản này bao gồm 25 giấy phép máy ảo (VM) của vSphere Remote Office Branch Office Standard. Mô hình định giá linh hoạt cho mỗi máy ảo cũng cho phép khách hàng chỉ triển khai số lượng công việc mà họ yêu cầu tại mỗi địa điểm (miền) từ xa. Khách hàng có thể triển khai tối đa 25 máy ảo trên mỗi Remote Office Branch Office site. Các máy chủ lưu trữ có thể được quản lý bởi vCenter Server Foundation or vCenter Server Standard, được mua riêng lẻ.

Những lợi ích (Benefits)

 • Cải thiện mức độ dịch vụ với chất lượng tốt hơn
 • Cung cấp tính liên tục trong kinh doanh và CNTT luôn khả dụng
 • Tăng cường bảo mật và bảo vệ dữ liệu
 • Tiết kiệm chi phí phần cứng CNTT

Đã bao gồm

VMware vSphere Remote Office Branch Office Standard bao gồm giấy phép cho 25 máy ảo của ESXi và bao gồm các thành phần và tính năng sau:

 • vSphere Hypervisor (ESXi)
 • Tính liên tục trong kinh doanh (của doanh nghiệp), sao lưu và bảo mật (vMotion, Storage vMotion, High Availability, Data Protection,vSphere Replication, Fault Tolerance, vShield Endpoint, Hot Add)
 • Virtual Volumes
 • Storage-Policy Based Management
 • Content Library (Thư viện nội dung)