/
x

Chính / Mục lục / Các chương trình hệ thống / Ảo hóa / VMWare vSphere 8 Standard for 1 processor

VMWare vSphere 8 Standard for 1 processor

Softline đề xuất VMWare vSphere 8 Standard for 1 processor

Giấy phép sản phẩm

VMware vSphere 8 Standard for 1 processor. License Customer Purchasing Program

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  25.089.582 đ 25.089.582 đ 25.089.582 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Standard for 1 processor. Production Support/Subscription

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  8.562.174 đ 8.562.174 đ 8.562.174 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMWare vSphere 8 Standard for 1 processor. Basic Support/Subscription

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  7.211.521 đ 7.211.521 đ 7.211.521 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMWare vSphere 8 Standard for 1 Processor. Upgrade vSphere 8 Hypervisor to vSphere 8 Standard Customer Purchasing Program

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  25.089.582 đ 25.089.582 đ 25.089.582 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMWare vSphere 8 Standard for 1 Processor. Upgrade vSphere 8 Hypervisor to vSphere 8 Standard

 1. »
  Giá cho phiên bản cập nhật
  giấy phép VS8-HYP-STD-UG-C
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá cho phiên bản cập nhật
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  26.410.086 đ 26.410.086 đ 26.410.086 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

VMware vSphere Standard cung cấp giải pháp đầu vào để hợp nhất cơ bản các ứng dụng nhằm giảm chi phí phần cứng trong khi tăng tốc triển khai ứng dụng.

VMware vSphere là nền tảng ảo hóa máy chủ hàng đầu với nền tảng tốt nhất cho các ứng dụng, đám mây và doanh nghiệp của bạn. vSphere giúp bạn đạt được hiệu suất, tính khả dụng và hiệu quả tốt nhất từ cơ sở hạ tầng và ứng dụng của mình. Đây là nền tảng xây dựng thiết yếu cho cơ sở hạ tầng đám mây hiện đại.

Các tính năng chính:

 • Giải pháp cấp đầu vào để hợp nhất máy chủ cơ bản
 • Next-Gen Infrastructure Image Management
 • Giảm chi phí phần cứng trong khi tăng tốc triển khai ứng dụng.
 • Bao gồm: vSphere Hypervisor (ESXi) vMotion, High Availability, vShield Endpoint and vSphere Replication.