/
x

Chính / Mục lục / Các chương trình hệ thống / Ảo hóa / VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced

Softline đề xuất VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced

Giấy phép sản phẩm

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced. License

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  25 VM pack
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  116.284.734 đ 116.284.734 đ 116.284.734 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced. License Customer Purchasing Program (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  110.470.497 đ 110.470.497 đ 110.470.497 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced. Conversion Basic Support/Subscription (2 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.956.895 đ 1.956.895 đ 1.956.895 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced. Conversion Production Support/Subscription (2 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.333.221 đ 2.333.221 đ 2.333.221 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced. Production Support/Subscription (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  29.077.456 đ 29.077.456 đ 29.077.456 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced. Basic Support/Subscription (25 VM pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  for 1 year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  24.411.013 đ 24.411.013 đ 24.411.013 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced. Conversion Customer Purchasing Program Upgrade (2 VM Pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  3.241.421 đ 3.241.421 đ 3.241.421 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

VMware vSphere 8 Remote Office Branch Office Advanced. Customer Purchasing Program Upgrade vSphere 8 Remote Office Branch Office Standard (25 VM pack) to Advanced (25VM Pack)

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  T1
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  40.636.936 đ 40.636.936 đ 40.636.936 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Các phiên bản VMware vSphere Remote Office Branch Office được thiết kế đặc biệt cho cơ sở hạ tầng CNTT nằm ở các địa điểm phân tán, từ xa.

vSphere Remote Office Office Branch Office Advanced cung cấp ảo hóa máy chủ vị trí từ xa, tính liên tục trong kinh doanh, sao lưu và các tính năng nâng cao cho phép giảm thiểu sai lệch cấu hình máy chủ lưu trữ và nâng cao khả năng tuân thủ quy định trên nhiều vị trí.

Những lợi ích

 • Cải thiện mức độ dịch vụ với chất lượng tốt hơn
 • Chuẩn hóa cấu hình máy chủ để dễ dàng quản lý
 • Cung cấp tính liên tục trong kinh doanh và CNTT luôn khả dụng
 • Tăng cường bảo mật và bảo vệ dữ liệu
 • Tiết kiệm chi phí phần cứng CNTT

Đã bao gồm

VMware vSphere Remote Office Branch Office Standard bao gồm giấy phép cho 25 máy ảo của ESXi và bao gồm các thành phần và tính năng sau:

 • vSphere Hypervisor (ESXi)
 • Tính liên tục trong kinh doanh (của doanh nghiệp), sao lưu và bảo mật (vMotion, Storage vMotion, High Availability, Data Protection,vSphere Replication, Fault Tolerance, vShield Endpoint, Hot Add)
 • Virtual Volumes
 • Standardization and Compliance (Host profiles/Auto Deploy, Distributed Switch), Virtual Volumes, Storage-Policy Based Management
 • Content Library (Thư viện nội dung)