/
x

Chính / Mục lục / chương trình cho văn phòng

chương trình cho văn phòng

Sắp xếp:
  • theo khuyến nghị của Softline
  • theo thứ tự bảng chữ cái
Microsoft Corporation

Microsoft Project Online là một giải pháp trực tuyến linh hoạt để quản lý danh mục đầu tư dự án (PPM) và công việc hàng ngày. Microsoft Project Online cung cấp khả năng quản lý dự án mạnh mẽ để lập kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý các dự án cũng như danh mục đầu tư dự án từ hầu hết mọi nơi trên hầu hết mọi thiết bị. Nó có thể được sử dụng bởi quản trị viên, người quản lý danh mục đầu tư và người xem, người quản lý dự án và nguồn lực cũng như các trưởng nhóm và thành viên.

Microsoft Corporation

Office 365 là giải pháp năng suất của Microsoft trên đám mây. Office 365 là một nhóm đăng ký phần mềm và dịch vụ, cùng cung cấp phần mềm năng suất và các dịch vụ liên quan cho người đăng ký. Microsoft Office 365 hiện bao gồm Office 2016 và mang đến trải nghiệm Office đầy đủ. Với quyền truy cập vào các ứng dụng Office mới nhất cũng như các dịch vụ năng suất dựa trên đám mây khác, cho dù người dùng cần Office cho gia đình, trường học hay doanh nghiệp, vẫn có gói Office 365 để đáp ứng mọi nhu cầu.

Google

Google Workspace Business Plus là một bộ công cụ kết hợp các công cụ cốt lõi để giao tiếp và hợp tác. Bộ công cụ này cung cấp nhiều chức năng hơn các ứng dụng văn phòng khác và tiết kiệm thời gian nhờ khả năng tích hợp chuyên sâu các dịch vụ của họ.

Với các công cụ Google Workspace Business Plus, các nhóm sẽ gắn kết, làm việc hiệu quả và lưu động hơn. Google Workspace cho phép các nhóm chia sẻ ý tưởng tức thì, tham gia các cuộc họp từ xa và từ mọi nơi, hợp tác trong thời gian thực, và làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu chung của công ty.

Google

Google Workspace Business Standard là một bộ công cụ kết hợp các công cụ cốt lõi để giao tiếp và hợp tác. Bộ công cụ này cung cấp nhiều chức năng hơn các ứng dụng văn phòng khác và tiết kiệm thời gian nhờ khả năng tích hợp chuyên sâu các dịch vụ của họ.

Với các công cụ Google Workspace Business Standard, các nhóm sẽ gắn kết, làm việc hiệu quả và lưu động hơn. Google Workspace cho phép các nhóm chia sẻ ý tưởng tức thì, tham gia các cuộc họp từ xa và từ mọi nơi, hợp tác trong thời gian thực, và làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu chung của công ty.

Google

Google Workspace Business Starter là một bộ công cụ kết hợp các công cụ cốt lõi để giao tiếp và hợp tác. Bộ công cụ này cung cấp nhiều chức năng hơn các ứng dụng văn phòng khác và tiết kiệm thời gian nhờ khả năng tích hợp chuyên sâu các dịch vụ của họ.

Với các công cụ Google Workspace Business Starter, các nhóm sẽ gắn kết, làm việc hiệu quả và lưu động hơn. Google Workspace cho phép các nhóm chia sẻ ý tưởng tức thì, tham gia các cuộc họp từ xa và từ mọi nơi, hợp tác trong thời gian thực, và làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu chung của công ty.

Google

Google Workspace Enterprise Essentials là một bộ công cụ kết hợp các công cụ cốt lõi để giao tiếp và hợp tác. Bộ công cụ này cung cấp nhiều chức năng hơn các ứng dụng văn phòng khác và tiết kiệm thời gian nhờ khả năng tích hợp chuyên sâu các dịch vụ của họ.

Với các công cụ Google Workspace Enterprise Essentials, các nhóm sẽ gắn kết, làm việc hiệu quả và lưu động hơn. Google Workspace cho phép các nhóm chia sẻ ý tưởng tức thì, tham gia các cuộc họp từ xa và từ mọi nơi, hợp tác trong thời gian thực, và làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu chung của công ty.