/
x

Google Workspace Business Starter

Softline đề xuất Google Workspace Business Starter

Yêu cầu báo giá
Miêu tả

Google Workspace Business Starter là một bộ công cụ kết hợp các công cụ cốt lõi để giao tiếp và hợp tác. Bộ công cụ này cung cấp nhiều chức năng hơn các ứng dụng văn phòng khác và tiết kiệm thời gian nhờ khả năng tích hợp chuyên sâu các dịch vụ của họ.

Với các công cụ Google Workspace Business Starter, các nhóm sẽ gắn kết, làm việc hiệu quả và lưu động hơn. Google Workspace cho phép các nhóm chia sẻ ý tưởng tức thì, tham gia các cuộc họp từ xa và từ mọi nơi, hợp tác trong thời gian thực, và làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu chung của công ty.

Các tính năng chính của Google Workspace Business Starter:

  • Email kinh doanh bảo mật với tên miền của riêng bạn.
  • Các cuộc họp video với 100 người tham gia.
  • 30GB ổ lưu trữ đám mây cho mỗi người dùng.
  • Bảo mật và quản lý.
  • Hỗ trợ tiêu chuẩn.