/
x

Google Workspace Enterprise Plus

Softline đề xuất Google Workspace Enterprise Plus

Yêu cầu báo giá
Miêu tả

Google Workspace Enterprise Plus là một bộ công cụ kết hợp các công cụ cốt lõi để giao tiếp và hợp tác. Bộ công cụ này cung cấp nhiều chức năng hơn các ứng dụng văn phòng khác và tiết kiệm thời gian nhờ khả năng tích hợp chuyên sâu các dịch vụ của họ.

Với các công cụ Google Workspace Enterprise Plus, các nhóm sẽ gắn kết, làm việc hiệu quả và lưu động hơn. Google Workspace cho phép các nhóm chia sẻ ý tưởng tức thì, tham gia các cuộc họp từ xa và từ mọi nơi, hợp tác trong thời gian thực, và làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu chung của công ty.

Các tính năng chính của Google Workspace Enterprise Plus:

  • Email kinh doanh tùy chỉnh và bảo mật + eDiscovery, giữ lại, mã hóa S/MIME.
  • Các cuộc họp video với 500 người tham gia + bản ghi, theo dõi chuyên cần, lọc tiếng ồn, phát sóng trực tiếp trong tên miền (lên đến 10k khán giả).
  • Ổ lưu trữ đám mây không giới hạn.
  • Bảo mật nâng cao, quản lý, và kiểm soát tuân thủ, bao gồm Kho, DLP, vùng dữ liệu, và quản lý đầu cuối doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ tăng cường (nâng cấp có phí lên Hỗ trợ cao cấp).
  • Tất cả các tính năng của Enterprise Standard, cộng với AppSheet Pro, Connected Sheets, tích hợp với các công cụ lưu kho của bên thứ 3.
  • Insights: Tri thức công việc.