/
x

Chính / Mục lục / Điện toán đám mây / Truyền thông (SaaS)

Truyền thông (SaaS)

Sắp xếp:
  • theo khuyến nghị của Softline
  • theo thứ tự bảng chữ cái
Microsoft Corporation

Microsoft Intune là một dịch vụ dựa trên đám mây trong không gian quản lý di động doanh nghiệp (EMM) giúp cho phép lực lượng lao động làm việc hiệu quả trong khi vẫn bảo vệ dữ liệu của công ty. Với Intune, có thể quản lý các thiết bị di động mà lực lượng lao động sử dụng để truy cập dữ liệu của công ty, quản lý các ứng dụng di động mà lực lượng lao động sử dụng, bảo vệ thông tin công ty bằng cách giúp kiểm soát cách lực lượng lao động truy cập và chia sẻ nó, đảm bảo các thiết bị và ứng dụng tuân thủ yêu cầu bảo mật của công ty.