/
x

Chính / Mục lục / dữ liệu và ổ đĩa / Các ứng dụng khác / SolarWinds Storage Resource Monitor

SolarWinds Storage Resource Monitor

Softline đề xuất SolarWinds Storage Resource Monitor

Giấy phép sản phẩm

SolarWinds Storage Resource Monitor. Subscription in 1 year (Up to 25 disks)

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép SolarWinds-102344
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  50.979.702 đ 50.979.702 đ 50.979.702 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Phần mềm SolarWinds được phát triển bởi công ty Solarwinds Inc, đây là một công ty của Mỹ nổi tiếng về phần mềm dành cho doanh nghiệp giúp giám sát mạng, hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Phần mềm Solarwinds cho phép các tổ chức xác định và giải quyết nhiều vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trước khi chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động.

Các tính năng chính của sản phẩm SolarWinds Storage Resource Monitor:

1. Hỗ trợ thiết bị lưu trữ đa nhà cung cấp (Multi-vendor storage device support)

 • Giám sát các mảng lưu trữ đa nhà cung cấp từ EMC, NetApp, Dell và các nhà cung cấp khác
 • Các công cụ quản lý tài nguyên lưu trữ toàn diện có thể cung cấp giám sát hiệu suất và cảnh báo trên tất cả các mảng lưu trữ của bạn để giúp đảm bảo hiệu suất cao nhất và tránh những bất ngờ về dung lượng

2. Giám sát hiệu suất lưu trữ và phát hiện điểm nóng (Storage performance monitoring & hotspot detection)

 • Dễ dàng đọc và hiểu các báo cáo về sức khỏe tổng thể của mảng lưu trữ của bạn với sự trợ giúp từ phần mềm giám sát lưu trữ Storage Resource Monitor. Các công cụ quản lý lưu trữ dữ liệu có thể giúp hiển thị xu hướng dung lượng trên nhiều nhà cung cấp mà không cần sử dụng bảng tính

3. Quy hoạch dung lượng lưu trữ tự động (Automated storage capacity planning)

 • Dự đoán nhu cầu CPU, bộ nhớ, mạng và lưu trữ cho VMware vSphere và Microsoft Hyper-V. Chạy các kịch bản mô hình hóa để tìm hiểu cách tốt nhất để hỗ trợ khối lượng công việc mới hoặc chạy kiểm tra để đảm bảo tài nguyên của bạn phù hợp với việc sử dụng hiện tại

4. Tăng khả năng hiển thị trên cơ sở hạ tầng lưu trữ của bạn và hơn thế nữa (Increased visibility across your storage infrastructure and beyond)

 • Phần mềm giám sát lưu trữ cũng có thể cung cấp một hình ảnh rõ ràng vào từng lớp, mảng, nhóm và LUN / Volume để xem sự tăng trưởng dung lượng lưu trữ và khi hết dung lượng

5. Tương quan dữ liệu Công nghệ thông tin chồng chéo (Cross-stack IT data correlation)

6. Tích hợp với SolarWinds® Trình quản lý ảo (VMAN) và Trình giám sát ứng dụng và máy chủ (SAM) (Integration with SolarWinds® Virtualization Manager (VMAN) and Server & Application Monitor (SAM))