/
x

Chính / Mục lục / Giáo dục và khoa học / Phần mềm bổ ích

Phần mềm bổ ích

Sắp xếp:
  • theo khuyến nghị của Softline
  • theo thứ tự bảng chữ cái
Adobe Systems

Phần mềm Adobe Captivate cho phép bạn tạo tất cả các loại nội dung mà sẽ đáp ứng hoàn toàn cho eLearning. Với Adobe Captivate 2019, bạn có thể dễ dàng thiết kế các khóa đào tạo hấp dẫn bằng công nghệ thực tế ảo và các tài nguyên đa phương tiện có 360 độ, đồng thời nâng cao tác động của các khóa học video bằng cách chỉ cần thêm các yếu tố tương tác vào video của bạn.