/
x

Adobe Stock

Softline đề xuất Adobe Stock

Giấy phép sản phẩm

Adobe Stock. Subscription Renewal for teams (Small) Multiple Platforms Multi Asian Languages 10 assets per month 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65270596BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  7.379.000 đ 7.379.000 đ 737.900 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Stock. Subscription Renewal for teams (Small) Multiple Platforms Multi Asian Languages 10 assets per month 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65270596BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  819.916 đ 819.916 đ 819.916 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Stock. Subscription for teams (Small) Multiple Platforms Multi Asian Languages 10 assets per month 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65270603BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  7.379.000 đ 7.379.000 đ 737.900 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Stock. Subscription for teams (Small) Multiple Platforms Multi Asian Languages 10 assets per month 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65270603BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  819.916 đ 819.916 đ 819.916 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Stock. Subscription Renewal for teams (Other) Multiple Platforms Multi Asian Languages 40 assets per month 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65274058BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  19.678.950 đ 19.678.950 đ 1.967.895 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Stock. Subscription Renewal for teams (Other) Multiple Platforms Multi Asian Languages 40 assets per month 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65274058BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.186.523 đ 2.186.523 đ 2.186.523 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Stock. Subscription for teams (Other) Multiple Platforms Multi Asian Languages 40 assets per month 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65274065BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  19.678.950 đ 19.678.950 đ 1.967.895 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Stock. Subscription for teams (Other) Multiple Platforms Multi Asian Languages 40 assets per month 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65274065BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.186.523 đ 2.186.523 đ 2.186.523 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Stock. Subscription Renewal for teams (Large) Multiple Platforms Multi Asian Languages 750 assets per month 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65270685BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  49.202.280 đ 49.202.280 đ 4.920.228 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Stock. Subscription Renewal for teams (Large) Multiple Platforms Multi Asian Languages 750 assets per month 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65270685BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  5.466.920 đ 5.466.920 đ 5.466.920 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Adobe Stock là một dịch vụ cho phép tiếp cận các nội dung dành riêng cho các dự án. Nó có hơn 125 triệu ảnh chất lượng cao, hình ảnh, video, âm thanh, mẫu cho Photoshop, đồ họa chuyển động, Illustrator và InDesign, nội dung 3D, bộ sưu tập cao cấp và bộ sưu tập nội dung biên tập - tất cả đều có thể được chọn trực tiếp từ ứng dụng Adobe Creative Cloud yêu thích. Trong Adobe Stock bao gồm các nội dung hoàn hảo cho bất kỳ các dự án nào.

Khả năng sáng tạo vô tận

Người dùng có thể tìm thấy nội dung trong dịch vụ Adobe Stock và mua giấy phép cho chúng trực tiếp từ các ứng dụng Creative Cloud. Hình ảnh hoặc nội dung khác có thể được tải xuống trực tiếp từ trang web vào các chương trình của Adobe và xem trước bản layout ảnh với hình mờ có sẵn mà không cần cấp phép. Sau khi có giấy phép, hình ảnh chất lượng cao sẽ xuất hiện ở vị trí của nó và tất cả các thay đổi được thực hiện trước đó sẽ được lưu lại.

Kho tang dữ liệu cho mọi lúc

Adobe Stock cung cấp hơn 125 triệu hình ảnh, ảnh, âm thanh và video clip chất lượng cao, cũng như các mẫu mới, nội dung 3D và một bộ sưu tập cao cấp, tất cả đều giúp tạo các dự án mới một cách nhanh chóng.

Các chương trình cấp phép

Các nguyên tắc chính về chính sách cấp phép của Adobe Systems

Phần mềm Adobe được thiết kế để cài đặt cục bộ trên các máy trạm. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Adobe bổ sung trên máy tính tại nhà của mình, miễn là các chương trình không chạy cùng một lúc.

Cấp phép cho các tổ chức thương mại và các cơ quan nhà nước:

Các công cụ sáng tạo - Photoshop, Illustrator, Premiere, v.v., trước đây được biết đến như CS.

 • Đặt mua Adobe Creative Cloud for Teams - giấy phép hàng năm cho các ứng dụng sáng tạo riêng lẻ hoặc một bộ công cụ đầy đủ được mua thông qua chương trình VIP.

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, việc cung cấp giấy phép vĩnh viễn CS6 đã bị ngừng, tất cả các công cụ thước sáng tạo mới chỉ có sẵn thông qua chương trình đăng ký mua.

VIP (Value Incentive Plan) là một chương trình thành viên hiện tại dựa trên thời gian gia hạn giấy phép sản phẩm hàng năm. Để đăng ký tham gia chương trình yêu cầu cung cấp thông tin cấp phép cho đại lý để đăng ký với bảng điều khiển, tạo ID Adobe và có quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên VIP. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, khách hàng được cấp Mã số nhận dạng thành viên VIP (VIP ID) và được ủy quyền cấp phép cho người dùng trong nhóm làm việc.

Giấy phép vĩnh viễn cho Acrobat

 • Transactional Licensing Program (TLP) – để mua từ 1 giấy phép trở lên.
 • Cumulative Licensing Program (CLP) - cho các giao dịch mua từ 8000 điểm. Chương trình cấp phép tích lũy kéo dài hai năm dành cho các tổ chức có quy mô lớn với nhiều mức chiết khấu dựa trên số lượng đơn đặt hàng ban đầu. Công ty có thể bao gồm các chi nhánh của mình trong chương trình này với quyền chia sẻ mức chiết khấu.

Cấp phép đối với các tổ chức học thuật

Các chương trình đặc biệt dành cho các cơ sở giáo dục công lập:

 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Named Licenses - để sử dụng trên máy trạm của giáo viên và nhân viên thuộc các phòng ban chuyên môn, cũng như trong các chương trình 1 sinh viên: 1 máy tính. Giấy phép cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên máy tính cũng như các dịch vụ “đám mây” Adobe bổ sung.
 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Device Licenses - để cấp phép cho các máy tính tại lớp học bằng cách cài đặt. Giấy phép chỉ cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên các máy trạm, không bao gồm các dịch vụ đám mây bổ sung của Adobe.
 • Education Enterprise Agreement - chương trình triển khai không giới hạn Adobe Creative Cloud cho các trường học.
 • Chương trình Cấp phép Giao dịch (TLP) để mua các giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.
 • Chương trình Cấp phép Tích lũy (CLP) cho các đơn hàng lớn có giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.

Giải pháp máy chủ - Adobe Connect, Live Cycle, v.v.

Chương trình cấp phép Forms Licensing Program (FLP) để mua các sản phẩm máy chủ của Adobe (chẳng hạn như Adobe LiveCycle, Adobe Connect, FlashMedia Server, InDesign Server, v.v.). Theo các điều khoản của chương trình FLP, cần phải mua không chỉ mình giấy phép mà còn phải đăng ký cập nhật, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên gia giải pháp.