/
x

Đồ Họa 3D

Sắp xếp:
  • theo khuyến nghị của Softline
  • theo thứ tự bảng chữ cái
Adobe Systems

Adobe Substance là một gói kết cấu và vật liệu cho phép bạn tạo các đối tượng 3D hoàn hảo. Adobe Substance được thiết kế để biến các ý tưởng trở nên sống động trong trò chơi, phim, kiến ​​trúc hoặc thiết kế.

Autodesk

Autodesk 3Ds Max — một chương trình trực quan hóa và mô hình hóa 3D cho phép bạn làm việc với kết xuất dự án, trò chơi và hoạt hình. 3ds Max cung cấp một bộ công cụ phong phú và linh hoạt để tạo các dự án hạng nhất với toàn quyền kiểm soát ý định nghệ thuật.

Corona

Corona Premium: Giấy phép không cố định trên một máy tính. Bao gồm Corona cho 3ds Max & Corona cho Cinema 4D. Bao gồm hỗ trợ sản phẩm từ đội ngũ kỹ thuật. Quyền sử dụng Thư viện nội dung Chaos Cosmos. Bao gồm Chaos Phoenix. Phát lại nhanh chóng và mượt mà các chuỗi hình ảnh có độ phân giải cao. Cung cấp các vật liệu cực kỳ thật tế.

Corona

Corona Solo: Giấy phép cố định trên một máy tính. Bao gồm Corona cho 3ds Max & Corona cho Cinema 4D. Bao gồm hỗ trợ sản phẩm từ đội ngũ kỹ thuật. Quyền sử dụng Thư viện nội dung Chaos Cosmos.

KeyShot

KeyShot là chương trình thiết kế đồ họa sử dụng công nghệ Ray-Tracing thời gian thực được dùng để thiết kế đồ họa 3D, ảnh động và các ảnh tương tác. Với kiến trúc xây dựng trên CPU, các ảnh Rendering (kết xuất đồ họa) có thể chạy tốt trên cả PC và MAC và kể cả các máy laptop mà không cần yêu cầu card đồ họa cấu hình cao