/
x

Corona Premium

Softline đề xuất Corona Premium

Giấy phép sản phẩm

Corona Premium. License & Floating license on any computer for 1 Year

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép CRN-PR-1Y
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  15.400.000 đ 15.400.000 đ 15.400.000 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Corona Premium: Giấy phép không cố định trên một máy tính. Bao gồm Corona cho 3ds Max & Corona cho Cinema 4D. Bao gồm hỗ trợ sản phẩm từ đội ngũ kỹ thuật. Quyền sử dụng Thư viện nội dung Chaos Cosmos. Bao gồm Chaos Phoenix. Phát lại nhanh chóng và mượt mà các chuỗi hình ảnh có độ phân giải cao. Cung cấp các vật liệu cực kỳ thật tế.