/
x

Corona Solo

Softline đề xuất Corona Solo

Giấy phép sản phẩm

Corona Solo. License & Fixed license on one computer for 1 Year

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép CRN-SOL-1Y
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  8.690.000 đ 8.690.000 đ 8.690.000 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Corona Solo: Giấy phép cố định trên một máy tính. Bao gồm Corona cho 3ds Max & Corona cho Cinema 4D. Bao gồm hỗ trợ sản phẩm từ đội ngũ kỹ thuật. Quyền sử dụng Thư viện nội dung Chaos Cosmos.