/
x

Chính / Mục lục / Hình ảnh và thiết kế / Thợ sửa ảnh mạng / Adobe Creative Cloud All Apps

Adobe Creative Cloud All Apps

Softline đề xuất Adobe Creative Cloud All Apps

Giấy phép sản phẩm

Adobe Creative Cloud – All Apps. Subscription for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297765BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  22.888.740 đ 22.888.740 đ 2.288.874 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps. Subscription for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User for Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297765BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.692.864 đ 2.692.864 đ 2.692.864 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps. Subscription Renewal for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297762BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  22.888.740 đ 22.888.740 đ 2.288.874 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps. Subscription Renewal for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User for Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297762BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.692.864 đ 2.692.864 đ 2.692.864 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps. Subscription for enterprise All Apps Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297765BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  22.888.740 đ 22.888.740 đ 2.288.874 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps. Subscription for enterprise All Apps Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297765BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.692.864 đ 2.692.864 đ 2.692.864 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps. Subscription Renewal for enterprise All Apps Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297762BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  22.888.740 đ 22.888.740 đ 2.288.874 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps. Subscription Renewal for enterprise All Apps Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297762BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.692.864 đ 2.692.864 đ 2.692.864 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps. Subscription for teams with Adobe Stock Multiple Platforms Multi Asian Languages Education Name with 10 assets

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65276775BB01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.662.750 đ 1.662.750 đ 1.662.750 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud - All Apps. Subscription for enterprise All Apps Multiple Platforms Multi Asian Languages STUDENT LICENSE (Min 100+) Education Name

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297347BB01B12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  302.691 đ 302.691 đ 302.691 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Adobe Creative Cloud Software - All Apps là một bộ công cụ hoàn chỉnh của Adobe bao gồm tất cả các ứng dụng đồ họa, video và web: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Flash Professional, Adobe InCopy, Adobe Premiere Pro, dòng sản phẩm Edge + Acrobat Professional + Lightroom để cài đặt được tại khu vực với đầy đủ các dịch vụ đám mây của Adobe: bộ nhớ 100 GB cho các tổ chức đào tạo, tối đa 1 TB cho các tổ chức chính phủ và thương mại trên mỗi người làm việc, khả năng đồng bộ hóa giữa các thiết bị và máy tính, truy cập vào các dịch vụ lưu trữ trang web và các ứng dụng đăng nội dung Digital Publishing Suite Single Edition, v.v. Theo giấy phép trong thời hạn 1 năm, bạn có quyền truy cập vào hệ thống quản lý giấy phép (Console), qua đó bạn nhận được tất cả các bản cập nhật. Đăng ký gói Adobe Creative Cloud - All Apps là cách duy nhất để nhận tất cả các bản cập nhật cho các sản phẩm của Adobe.

Sau khi mua Adobe Creative Cloud - All Apps, khách hàng nhận được:

 • Bộ công cụ sáng tạo hoàn chỉnh của Adobe dành cho công việc sáng tạo và để tải về khu vực, bao gồm Acrobat Professional, Lightroom và các ứng dụng khác nữa.
 • Quyền truy cập vào Admin Console để quản lý làm việc của các nhóm (người dùng được đặt tên), và cả chuyển giấy phép trong nhóm.
 • Công cụ CC Packager để cài đặt chính các ứng dụng tại khu vực trong các mạng cục bộ.
 • Khả năng chuyển giấy phép cho các freelancer bên ngoài để làm việc trong các dự án (trong khoảng thời gian cần thiên) và cũng cho phép vô hiệu hóa các giấy phép đấy.
 • Dung lượng 100 GB cho mỗi người làm việc, tổ chức làm việc chung theo dự án, đồng bộ.

Sự khác biệt chính giữa giấy phép Enterpise và đăng ký thông thường:

 • Hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên từ nhà cung cấp 24/7;
 • Vai trò quản trị viên có thể tùy chỉnh, khả năng giới hạn việc sử dụng lưu trữ đám mây và các dịch vụ khác;
 • Tổ chức quản trị thuận tiện và linh hoạt hơn;
 • Cải thiện khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và các dự án;
 • Các buổi học không giới hạn với các chuyên gia Adobe (bằng tiếng Anh) về các sản phẩm và các vấn đề kỹ thuật.
Các chương trình cấp phép

Các nguyên tắc chính về chính sách cấp phép của Adobe Systems

Phần mềm Adobe được thiết kế để cài đặt cục bộ trên các máy trạm. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Adobe bổ sung trên máy tính tại nhà của mình, miễn là các chương trình không chạy cùng một lúc.

Cấp phép cho các tổ chức thương mại và các cơ quan nhà nước:

Các công cụ sáng tạo - Photoshop, Illustrator, Premiere, v.v., trước đây được biết đến như CS.

 • Đặt mua Adobe Creative Cloud for Teams - giấy phép hàng năm cho các ứng dụng sáng tạo riêng lẻ hoặc một bộ công cụ đầy đủ được mua thông qua chương trình VIP.

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, việc cung cấp giấy phép vĩnh viễn CS6 đã bị ngừng, tất cả các công cụ thước sáng tạo mới chỉ có sẵn thông qua chương trình đăng ký mua.

VIP (Value Incentive Plan) là một chương trình thành viên hiện tại dựa trên thời gian gia hạn giấy phép sản phẩm hàng năm. Để đăng ký tham gia chương trình yêu cầu cung cấp thông tin cấp phép cho đại lý để đăng ký với bảng điều khiển, tạo ID Adobe và có quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên VIP. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, khách hàng được cấp Mã số nhận dạng thành viên VIP (VIP ID) và được ủy quyền cấp phép cho người dùng trong nhóm làm việc.

Giấy phép vĩnh viễn cho Acrobat

 • Transactional Licensing Program (TLP) – để mua từ 1 giấy phép trở lên.
 • Cumulative Licensing Program (CLP) - cho các giao dịch mua từ 8000 điểm. Chương trình cấp phép tích lũy kéo dài hai năm dành cho các tổ chức có quy mô lớn với nhiều mức chiết khấu dựa trên số lượng đơn đặt hàng ban đầu. Công ty có thể bao gồm các chi nhánh của mình trong chương trình này với quyền chia sẻ mức chiết khấu.

Cấp phép đối với các tổ chức học thuật

Các chương trình đặc biệt dành cho các cơ sở giáo dục công lập:

 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Named Licenses - để sử dụng trên máy trạm của giáo viên và nhân viên thuộc các phòng ban chuyên môn, cũng như trong các chương trình 1 sinh viên: 1 máy tính. Giấy phép cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên máy tính cũng như các dịch vụ “đám mây” Adobe bổ sung.
 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Device Licenses - để cấp phép cho các máy tính tại lớp học bằng cách cài đặt. Giấy phép chỉ cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên các máy trạm, không bao gồm các dịch vụ đám mây bổ sung của Adobe.
 • Education Enterprise Agreement - chương trình triển khai không giới hạn Adobe Creative Cloud cho các trường học.
 • Chương trình Cấp phép Giao dịch (TLP) để mua các giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.
 • Chương trình Cấp phép Tích lũy (CLP) cho các đơn hàng lớn có giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.

Giải pháp máy chủ - Adobe Connect, Live Cycle, v.v.

Chương trình cấp phép Forms Licensing Program (FLP) để mua các sản phẩm máy chủ của Adobe (chẳng hạn như Adobe LiveCycle, Adobe Connect, FlashMedia Server, InDesign Server, v.v.). Theo các điều khoản của chương trình FLP, cần phải mua không chỉ mình giấy phép mà còn phải đăng ký cập nhật, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên gia giải pháp.