/
x

Chính / Mục lục / Hình ảnh và thiết kế / Thợ sửa ảnh mạng / Adobe Creative Cloud – All Apps Pro

Adobe Creative Cloud – All Apps Pro

Softline đề xuất Adobe Creative Cloud – All Apps Pro

Giấy phép sản phẩm

Adobe Creative Cloud – All Apps Pro. Subscription Renewal for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65310133BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  23.194.230 đ 23.194.230 đ 2.319.423 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps Pro. Subscription Renewal for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65310133BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.520.882 đ 2.520.882 đ 2.520.882 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps Pro. Subscription for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65310112BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  26.189.780 đ 26.189.780 đ 2.618.978 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps Pro. Subscription for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65310112BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  3.081.106 đ 3.081.106 đ 3.081.106 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps Pro. Subscription Renewal for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65310100BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  26.189.780 đ 26.189.780 đ 2.618.978 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps Pro. Subscription Renewal for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65310100BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  3.081.106 đ 3.081.106 đ 3.081.106 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps Pro. Subscription for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65310136BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  23.194.230 đ 23.194.230 đ 2.319.423 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps Pro. Subscription for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65310136BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.520.882 đ 2.520.882 đ 2.520.882 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps Pro. Subscription Renewal for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages INTRO FYF 1 User (VIP Select 3 year commit) Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65310147BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  20.615.140 đ 20.615.140 đ 2.061.514 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Creative Cloud – All Apps Pro. Subscription Renewal for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages INTRO FYF 1 User Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65310147BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  2.240.645 đ 2.240.645 đ 2.240.645 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Adobe Creative Cloud Software - All Apps là một bộ công cụ hoàn chỉnh của Adobe bao gồm tất cả các ứng dụng đồ họa, video và web: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Flash Professional, Adobe InCopy, Adobe Premiere Pro, dòng sản phẩm Edge + Acrobat Professional + Lightroom để cài đặt tại chỗ và đầy đủ các dịch vụ đám mây của Adobe: bộ nhớ 100 GB cho các tổ chức giáo dục, tối đa 1 TB cho các tổ chức nhà nước và thương mại trên mỗi vị trí làm việc, khả năng đồng bộ hóa giữa các thiết bị và máy tính, truy cập vào các dịch vụ lưu trữ trang web và xuất bản các ứng dụng Digital Publishing Suite Single Edition, v.v.

Theo giấy phép có thời hạn 1 năm, bạn có quyền truy cập vào hệ thống quản lý giấy phép (Bảng điều khiển), qua đó bạn nhận được tất cả các bản cập nhật. Đăng ký mua Adobe Creative Cloud – All Apps là cách duy nhất để nhận tất cả các bản cập nhật cho các sản phẩm của Adobe.

PRO Edition – không chỉ bao gồm phần mềm yêu thích dành cho sáng tạo, mà còn được tải xuống không giới hạn các nội dung tiêu chuẩn từ trang web Adobe Stock. Làm cho ý tưởng của bạn trở nên sống động với hơn 200 triệu bức ảnh, hình ảnh, mẫu cho phần mềm Adobe và 3D được tạo bởi các nghệ sĩ và nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới.

Bằng cách mua Adobe Creative Cloud – All Apps​ tại Softline, khách hàng sẽ nhận được:

 • Một bộ công cụ sáng tạo hoàn chỉnh của Adobe để cài đặt cục bộ, bao gồm Acrobat Professional, Lightroom và các ứng dụng khác.
 • Bộ tài liệu kế toán đầy đủ. Đây là cách duy nhất để xác nhận tính hợp pháp của việc sử dụng phần mềm đăng ký Adobe trong quá trình thẩm định pháp lý.
 • Quyền truy cập vào Admin Console để quản lý tập trung nhóm làm việc (người dùng được đặt tên), chuyển nhượng giấy phép trong nhóm.
 • Công cụ CC Packager để cài đặt tập trung các ứng dụng trên mạng cục bộ.
 • Khả năng chuyển giấy phép cho các người làm tự do để làm việc với các dự án (vào thời điểm cần thiết) và vô hiệu hóa các giấy phép này.
 • Dung lượng 100 GB cho mỗi nơi làm việc, tổ chức làm việc chung theo dự án, đồng bộ.

Điểm khác nhau chính giữa giấy phép Enterprise và các đăng ký thông thường:

 • Hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên từ nhà cung cấp 24/7;
 • Vai trò quản trị viên có thể tùy chỉnh, tính năng giới hạn việc sử dụng lưu trữ đám mây và các dịch vụ cá nhân;
 • Tổ chức quản trị thuận tiện và linh hoạt hơn;
 • Cải thiện khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và các dự án;
 • Các buổi học không giới hạn với các chuyên gia Adobe (bằng tiếng Anh) về các sản phẩm và các vấn đề kỹ thuật.

Có thể mua giấy phép PRO từ 5 giấy phép (tổng hợp tất cả các phiên bản PRO, ngoại trừ Acrobat PRO và phiên bản tiêu chuẩn Premiere PRO).

Các chương trình cấp phép

Các nguyên tắc chính về chính sách cấp phép của Adobe Systems

Phần mềm Adobe được thiết kế để cài đặt cục bộ trên các máy trạm. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Adobe bổ sung trên máy tính tại nhà của mình, miễn là các chương trình không chạy cùng một lúc.

Cấp phép cho các tổ chức thương mại và các cơ quan nhà nước:

Các công cụ sáng tạo - Photoshop, Illustrator, Premiere, v.v., trước đây được biết đến như CS.

 • Đặt mua Adobe Creative Cloud for Teams - giấy phép hàng năm cho các ứng dụng sáng tạo riêng lẻ hoặc một bộ công cụ đầy đủ được mua thông qua chương trình VIP.

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, việc cung cấp giấy phép vĩnh viễn CS6 đã bị ngừng, tất cả các công cụ thước sáng tạo mới chỉ có sẵn thông qua chương trình đăng ký mua.

VIP (Value Incentive Plan) là một chương trình thành viên hiện tại dựa trên thời gian gia hạn giấy phép sản phẩm hàng năm. Để đăng ký tham gia chương trình yêu cầu cung cấp thông tin cấp phép cho đại lý để đăng ký với bảng điều khiển, tạo ID Adobe và có quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên VIP. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, khách hàng được cấp Mã số nhận dạng thành viên VIP (VIP ID) và được ủy quyền cấp phép cho người dùng trong nhóm làm việc.

Giấy phép vĩnh viễn cho Acrobat

 • Transactional Licensing Program (TLP) – để mua từ 1 giấy phép trở lên.
 • Cumulative Licensing Program (CLP) - cho các giao dịch mua từ 8000 điểm. Chương trình cấp phép tích lũy kéo dài hai năm dành cho các tổ chức có quy mô lớn với nhiều mức chiết khấu dựa trên số lượng đơn đặt hàng ban đầu. Công ty có thể bao gồm các chi nhánh của mình trong chương trình này với quyền chia sẻ mức chiết khấu.

Cấp phép đối với các tổ chức học thuật

Các chương trình đặc biệt dành cho các cơ sở giáo dục công lập:

 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Named Licenses - để sử dụng trên máy trạm của giáo viên và nhân viên thuộc các phòng ban chuyên môn, cũng như trong các chương trình 1 sinh viên: 1 máy tính. Giấy phép cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên máy tính cũng như các dịch vụ “đám mây” Adobe bổ sung.
 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Device Licenses - để cấp phép cho các máy tính tại lớp học bằng cách cài đặt. Giấy phép chỉ cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên các máy trạm, không bao gồm các dịch vụ đám mây bổ sung của Adobe.
 • Education Enterprise Agreement - chương trình triển khai không giới hạn Adobe Creative Cloud cho các trường học.
 • Chương trình Cấp phép Giao dịch (TLP) để mua các giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.
 • Chương trình Cấp phép Tích lũy (CLP) cho các đơn hàng lớn có giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.

Giải pháp máy chủ - Adobe Connect, Live Cycle, v.v.

Chương trình cấp phép Forms Licensing Program (FLP) để mua các sản phẩm máy chủ của Adobe (chẳng hạn như Adobe LiveCycle, Adobe Connect, FlashMedia Server, InDesign Server, v.v.). Theo các điều khoản của chương trình FLP, cần phải mua không chỉ mình giấy phép mà còn phải đăng ký cập nhật, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên gia giải pháp.