/
x

Adobe Illustrator Pro

Softline đề xuất Adobe Illustrator Pro

Giấy phép sản phẩm

Adobe Illustrator Pro. Subscription for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65309202BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  11.614.450 đ 11.614.450 đ 1.161.445 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Illustrator Pro. Subscription for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65309202BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.366.608 đ 1.366.608 đ 1.366.608 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Illustrator Pro. Subscription Renewal for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65308963BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  11.614.450 đ 11.614.450 đ 1.161.445 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Illustrator Pro. Subscription Renewal for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65308963BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.366.608 đ 1.366.608 đ 1.366.608 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Illustrator Pro. Subscription for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65309145BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  10.057.370 đ 10.057.370 đ 1.005.737 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Illustrator Pro. Subscription for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65309145BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.093.139 đ 1.093.139 đ 1.093.139 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Illustrator Pro. Subscription for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages INTRO FYF 1 User (VIP Select 3 year commit) Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65309184BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  8.549.250 đ 8.549.250 đ 854.925 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Illustrator Pro. Subscription for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages INTRO FYF 1 User Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65309184BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  929.107 đ 929.107 đ 929.107 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Illustrator Pro. Subscription Renewal for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65309194BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  1.093.139 đ 1.093.139 đ 1.093.139 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Illustrator Pro. Subscription Renewa for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65309194BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  10.057.370 đ 10.057.370 đ 1.005.737 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Phần mềm Adobe Illustrator Pro là một ứng dụng mới để tạo đồ họa vector và các hình minh họa. Giải pháp Adobe Illustrator CC là phiên bản hiệu quả và nhất quán của trình chỉnh sửa đồ họa. Công cụ “Chỉnh sửa văn bản” mới cung cấp chức năng kiểm soát tập hợp văn bản, bao gồm di chuyển, chia tỷ lệ và xoay các ký tự riêng lẻ với khả năng thay đổi phông chữ hoặc sao chép bất kỳ lúc nào. Illustrator CC cho phép bạn chia sẻ tác phẩm của mình trực tiếp từ ứng dụng và đồng bộ hóa màu sắc từ Adobe Kuler.

PRO Edition –  không chỉ bao gồm phần mềm sáng tạo yêu thích của bạn mà còn được tải xuống không giới hạn các nội dung tiêu chuẩn từ trang web Adobe Stock. Làm cho ý tưởng của bạn trở nên sống động với hơn 200 triệu bức ảnh, hình ảnh, mẫu cho phần mềm Adobe và 3D được tạo bởi các nghệ sĩ và nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới.

Các tính năng của Adobe Illustrator CC:

 • Chỉnh sửa văn bản. Tạo các dự án và thêm văn bản vào các dự án bằng công cụ “Chỉnh sửa văn bản”. Giờ đây, bạn có thể làm việc với các biểu tượng như với các đối tượng riêng biệt: thử nghiệm với phông chữ, di chuyển, chia tỷ lệ và xoay văn bản.
 • Hình ảnh trong bút vẽ. Bàn chải hoa văn và bàn chải tán xạ có thể chứa ảnh bitmap, cho phép bạn tạo các thiết kế phức tạp trong vài phút bằng cách vẽ các nét bắt chước các nét vẽ tự nhiên.
 • Tìm kiếm phông chữ. Trong bảng “Character”, tất cả những gì bạn phải làm là nhập kiểu phông chữ, chẳng hạn như in đậm hoặc nghiêng, họ phông chữ hoặc một phần của tên phông chữ. Chỉ những kết quả tìm kiếm phù hợp với các thông số mới được hiển thị.
 • Đồng bộ hóa các phông chữ. Với thư viện phông chữ Adobe Typekit ngày càng mở rộng, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy phông chữ bạn cần, đồng bộ hóa phông chữ với hệ thống của bạn và bắt đầu sử dụng ngay lập tức.
 • Sử dụng nhiều tệp. Nhập hàng loạt tệp vào Illustrator và quản lý quy trình với các tính năng mới. Giờ đây, bạn có thể xác định vị trí các tệp (hình ảnh, đồ họa và văn bản), chia tỷ lệ chúng và sử dụng chế độ xem hình thu nhỏ mới.
 • Giải nén các tập tin định dạng kiểu theo tầng (CSS). Chương trình tự tạo mã CSS ngay cả đối với các biểu trưng bao gồm gradient để người dùng có thể sao chép và dán mã trực tiếp vào trình chỉnh sửa web.
 • Đồng bộ màu sắc. Sửa các chủ đề màu được tìm thấy và  được yêu thích bằng ứng dụng Adobe Kuler dành cho iPhone. Xuất bản các chủ đề màu của riêng bạn và duyệt qua hàng nghìn chủ đề từ những người dùng khác trên trang web Kuler. Đồng bộ hóa các chủ đề màu sắc và truy cập ngay vào chúng từ Illustrator.
 • Chuyển đổi văn bản từ điểm sang văn bản trong khu vực và ngược lại. Chuyển đổi đối tượng văn bản hiện được thực hiện trong một giây, giúp việc thiết kế trong bố cục văn bản dễ dàng hơn nhiều.
 • Tạo các góc nhanh chóng. Tạo các cọ vẽ mẫu trong vài giây với tính năng tạo góc tự động khớp với phần còn lại của nét vẽ.
 • Chuyển đổi tự do. Di chuyển, chia tỷ lệ và xoay các đối tượng trên màn hình cảm ứng của thiết bị di động hoặc sử dụng chuột/các bộ điều khiển khác để chuyển đổi các đối tượng trên bảng vẽ một cách trực quan và nhanh chóng.
 • Tích hợp với Behance. Lưu công việc đã hoàn thành trực tiếp vào Behance để giới thiệu các dự án đã hoàn thành hoặc đã bắt đầu của bạn. Theo mức độ phát triển dự án bạn có thể tải lên các phiên bản mới và nhận phản hồi tức thì từ các nhà thiết kế khác trên khắp thế giới.
 • Đồng bộ hóa các cài đặt. Người dùng có thể làm việc trên bất kỳ PC hoặc Mac nào và sau đó đồng bộ hóa cài đặt không gian làm việc của họ với Creative Cloud, bao gồm cài đặt, bút vẽ và thư viện Adobe Illustrator.
 • Làm việc hiệu quả với văn bản. Xử lý văn bản hiệu suất cao, kể cả khi tạo các thiết kế phức tạp chứa nhiều nội dung văn bản. Văn bản bao quanh các đối tượng hoặc được đặt trong nhiều khung văn bản được liên kết giờ đây sẽ cập nhật ngay lập tức sau mỗi lần thay đổi.
 • Đóng gói các tập tin. Chức năng này cho phép bạn tự động thu thập tất cả các phông chữ cần thiết, đồ họa liên quan và báo cáo đóng gói trong một thư mục.
 • Trích xuất hình ảnh. Dễ dàng trích xuất đồ họa được đặt và tích hợp vào bộ lọc. Giải nén các tập tin trong vài giây và bắt đầu chỉnh sửa tích hợp. Bạn cũng có thể kiểm tra các tệp được tích hợp trong hình minh họa được nhận từ người dùng khác. Liên kết đến các tệp hình ảnh được tạo tự động.
 • Tính năng mở rộng của của bảng màu "Liên kết". Thông tin chi tiết hơn về các tệp đã đặt hiện có sẵn trong bảng Liên kết. Tất cả các đối tượng được đặt — hình ảnh, đồ họa và văn bản — hiển thị trong bảng “Liên kết”.

Sự khác biệt chính giữa giấy phép Enterprise và đăng ký thông thường:

 • Vai trò quản trị viên có thể tùy chỉnh, tính năng giới hạn việc sử dụng bộ nhớ đám mây
 • Cải thiện khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và các dự án

Có thể mua giấy phép PRO từ 5 giấy phép (tổng hợp tất cả các phiên bản PRO, ngoại trừ Acrobat PRO và phiên bản tiêu chuẩn Premiere PRO).

Các chương trình cấp phép

Các nguyên tắc chính về chính sách cấp phép của Adobe Systems

Phần mềm Adobe được thiết kế để cài đặt cục bộ trên các máy trạm. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Adobe bổ sung trên máy tính tại nhà của mình, miễn là các chương trình không chạy cùng một lúc.

Cấp phép cho các tổ chức thương mại và các cơ quan nhà nước:

Các công cụ sáng tạo - Photoshop, Illustrator, Premiere, v.v., trước đây được biết đến như CS.

 • Đặt mua Adobe Creative Cloud for Teams - giấy phép hàng năm cho các ứng dụng sáng tạo riêng lẻ hoặc một bộ công cụ đầy đủ được mua thông qua chương trình VIP.

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, việc cung cấp giấy phép vĩnh viễn CS6 đã bị ngừng, tất cả các công cụ thước sáng tạo mới chỉ có sẵn thông qua chương trình đăng ký mua.

VIP (Value Incentive Plan) là một chương trình thành viên hiện tại dựa trên thời gian gia hạn giấy phép sản phẩm hàng năm. Để đăng ký tham gia chương trình yêu cầu cung cấp thông tin cấp phép cho đại lý để đăng ký với bảng điều khiển, tạo ID Adobe và có quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên VIP. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, khách hàng được cấp Mã số nhận dạng thành viên VIP (VIP ID) và được ủy quyền cấp phép cho người dùng trong nhóm làm việc.

Giấy phép vĩnh viễn cho Acrobat

 • Transactional Licensing Program (TLP) – để mua từ 1 giấy phép trở lên.
 • Cumulative Licensing Program (CLP) - cho các giao dịch mua từ 8000 điểm. Chương trình cấp phép tích lũy kéo dài hai năm dành cho các tổ chức có quy mô lớn với nhiều mức chiết khấu dựa trên số lượng đơn đặt hàng ban đầu. Công ty có thể bao gồm các chi nhánh của mình trong chương trình này với quyền chia sẻ mức chiết khấu.

Cấp phép đối với các tổ chức học thuật

Các chương trình đặc biệt dành cho các cơ sở giáo dục công lập:

 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Named Licenses - để sử dụng trên máy trạm của giáo viên và nhân viên thuộc các phòng ban chuyên môn, cũng như trong các chương trình 1 sinh viên: 1 máy tính. Giấy phép cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên máy tính cũng như các dịch vụ “đám mây” Adobe bổ sung.
 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Device Licenses - để cấp phép cho các máy tính tại lớp học bằng cách cài đặt. Giấy phép chỉ cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên các máy trạm, không bao gồm các dịch vụ đám mây bổ sung của Adobe.
 • Education Enterprise Agreement - chương trình triển khai không giới hạn Adobe Creative Cloud cho các trường học.
 • Chương trình Cấp phép Giao dịch (TLP) để mua các giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.
 • Chương trình Cấp phép Tích lũy (CLP) cho các đơn hàng lớn có giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.

Giải pháp máy chủ - Adobe Connect, Live Cycle, v.v.

Chương trình cấp phép Forms Licensing Program (FLP) để mua các sản phẩm máy chủ của Adobe (chẳng hạn như Adobe LiveCycle, Adobe Connect, FlashMedia Server, InDesign Server, v.v.). Theo các điều khoản của chương trình FLP, cần phải mua không chỉ mình giấy phép mà còn phải đăng ký cập nhật, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên gia giải pháp.