/
x

Adobe XD

Softline đề xuất Adobe XD

Giấy phép sản phẩm

Adobe XD. Subscription Renewal for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297662BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  5.928.270 đ 5.928.270 đ 592.827 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe XD. Subscription Renewal for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297662BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  644.278 đ 644.278 đ 644.278 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe XD. Subscription for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297657BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  5.928.270 đ 5.928.270 đ 592.827 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe XD. Subscription for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297657BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  644.278 đ 644.278 đ 644.278 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe XD. Subscription Renewal for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297654BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  7.858.340 đ 7.858.340 đ 785.834 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe XD. Subscription Renewal for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297654BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  924.629 đ 924.629 đ 924.629 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe XD. Subscription for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297651BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  7.858.340 đ 7.858.340 đ 785.834 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe XD. Subscription for enterprise Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297651BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  924.629 đ 924.629 đ 924.629 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe XD. Subscription Renewal for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297662BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  5.928.270 đ 5.928.270 đ 592.827 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe XD. Subscription Renewal for teams Multiple Platforms Multi Asian Languages 1 User for Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297662BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  644.278 đ 644.278 đ 644.278 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Phần mềm Adobe XD cung cấp các tùy chọn thiết kế giao diện cho điện thoại, máy tính bảng và các dự án web. Adobe XD giúp công việc tạo mẫu, tạo thiết kế trực quan, tương tác, tạo mẫu đàu tiên, thử nghiệm và chia sẻ dễ hơn bằng cách cung cấp mọi thứ bạn cần cho thiết kế giao diện trong một giải pháp duy nhất.

Công cụ Adobe XD:

 • Công cụ thiết kế — tạo khung hình, bố cục màn hình và nguồn đồ họa cho phiên bản sản xuất.
 • Công cụ tạo mẫu đầu tiên — cài đặt kịch bản, các trigger và các quá trình chuyển đổi.
 • Bản demo có sẵn và phần trao đổi — tạo video về nguyên mẫu đang hoạt động hoặc liên kết đến nguyên mẫu tương tác được lưu trữ trên Creative Cloud.
 • Hỗ trợ các nguồn từ Photoshop, Illustrator và Sketch.
 • Hiệu suất và sự tiện lợi — các dự án kết hợp các thiết kế cho web, cho các thiết bị di động, máy tính bảng, đồng hồ và nhiều thứ khác nữa.
Các chương trình cấp phép

Các nguyên tắc chính về chính sách cấp phép của Adobe Systems

Phần mềm Adobe được thiết kế để cài đặt cục bộ trên các máy trạm. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Adobe bổ sung trên máy tính tại nhà của mình, miễn là các chương trình không chạy cùng một lúc.

Cấp phép cho các tổ chức thương mại và các cơ quan nhà nước:

Các công cụ sáng tạo - Photoshop, Illustrator, Premiere, v.v., trước đây được biết đến như CS.

 • Đặt mua Adobe Creative Cloud for Teams - giấy phép hàng năm cho các ứng dụng sáng tạo riêng lẻ hoặc một bộ công cụ đầy đủ được mua thông qua chương trình VIP.

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, việc cung cấp giấy phép vĩnh viễn CS6 đã bị ngừng, tất cả các công cụ thước sáng tạo mới chỉ có sẵn thông qua chương trình đăng ký mua.

VIP (Value Incentive Plan) là một chương trình thành viên hiện tại dựa trên thời gian gia hạn giấy phép sản phẩm hàng năm. Để đăng ký tham gia chương trình yêu cầu cung cấp thông tin cấp phép cho đại lý để đăng ký với bảng điều khiển, tạo ID Adobe và có quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên VIP. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, khách hàng được cấp Mã số nhận dạng thành viên VIP (VIP ID) và được ủy quyền cấp phép cho người dùng trong nhóm làm việc.

Giấy phép vĩnh viễn cho Acrobat

 • Transactional Licensing Program (TLP) – để mua từ 1 giấy phép trở lên.
 • Cumulative Licensing Program (CLP) - cho các giao dịch mua từ 8000 điểm. Chương trình cấp phép tích lũy kéo dài hai năm dành cho các tổ chức có quy mô lớn với nhiều mức chiết khấu dựa trên số lượng đơn đặt hàng ban đầu. Công ty có thể bao gồm các chi nhánh của mình trong chương trình này với quyền chia sẻ mức chiết khấu.

Cấp phép đối với các tổ chức học thuật

Các chương trình đặc biệt dành cho các cơ sở giáo dục công lập:

 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Named Licenses - để sử dụng trên máy trạm của giáo viên và nhân viên thuộc các phòng ban chuyên môn, cũng như trong các chương trình 1 sinh viên: 1 máy tính. Giấy phép cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên máy tính cũng như các dịch vụ “đám mây” Adobe bổ sung.
 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Device Licenses - để cấp phép cho các máy tính tại lớp học bằng cách cài đặt. Giấy phép chỉ cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên các máy trạm, không bao gồm các dịch vụ đám mây bổ sung của Adobe.
 • Education Enterprise Agreement - chương trình triển khai không giới hạn Adobe Creative Cloud cho các trường học.
 • Chương trình Cấp phép Giao dịch (TLP) để mua các giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.
 • Chương trình Cấp phép Tích lũy (CLP) cho các đơn hàng lớn có giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.

Giải pháp máy chủ - Adobe Connect, Live Cycle, v.v.

Chương trình cấp phép Forms Licensing Program (FLP) để mua các sản phẩm máy chủ của Adobe (chẳng hạn như Adobe LiveCycle, Adobe Connect, FlashMedia Server, InDesign Server, v.v.). Theo các điều khoản của chương trình FLP, cần phải mua không chỉ mình giấy phép mà còn phải đăng ký cập nhật, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên gia giải pháp.