/
x

Chính / Mục lục / Hình ảnh và thiết kế / Hệ thống xuất bản

Hệ thống xuất bản

Sắp xếp:
  • theo khuyến nghị của Softline
  • theo thứ tự bảng chữ cái
Adobe Systems

Phần mềm Adobe FrameMaker là giải pháp lý tưởng để xuất bản tài liệu toàn doanh nghiệp, kết hợp sự đơn giản của xử lý văn bản với sức mạnh của XML. Adobe FrameMaker hỗ trợ chức năng WYSIWYG và cho phép bạn nhanh chóng chuẩn bị tài liệu bằng cách sử dụng các mẫu FrameMaker. Người dùng Adobe FrameMaker có thể tạo các tài liệu ngắn gọn hoặc các sách nhiều trang để in hoặc xuất bản dưới dạng PDF, HTML, SGML, XML, v.v.

Adobe FrameMaker bao gồm các tính năng để dễ dàng tạo nội dung có cấu trúc và không có cấu trúc, cũng như nội dung XML và DITA bằng cách sử dụng các công cụ và mẫu hiện đại. Bạn có thể kết hợp các loại nội dung khác nhau, sử dụng các kịch bản phức tạp và các tùy chọn đồ họa nâng cao.

Adobe Systems

Phần mềm Adobe Freehand là một công cụ mạnh mẽ để tạo hình minh họa cho các bản in, web và các dự án Flash. Một bộ công cụ mạnh mẽ của Adobe Freehand giúp các nhà thiết kế hiện thực hóa tầm nhìn sáng tạo của họ, mở rộng các tính năng minh họa, bố cục và xuất bản nâng cao giúp tăng tính linh hoạt của quy trình làm việc. Với Adobe Freehand, bạn có thể tổ chức các trang web và dự án nhiều trang.