/
x

Adobe FrameMaker

Softline đề xuất Adobe FrameMaker

Giấy phép sản phẩm

Adobe FrameMaker 2019 Version 15. AOO License Applied Windows Platforms International English Language 1 User for Education Name

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65292763AB01A00
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  8.315.886 đ 8.315.886 đ 8.315.886 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe FrameMaker Version 8. AOO License SOLARIS Applied Unix Platform International English Language 1 User for Education Name

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 58047487AB01A00
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  7.280.322 đ 7.280.322 đ 7.280.322 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe FrameMaker Version 2017. AOO License Applied Windows Platforms International English Language 1 User for Education Name

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65275829AB01A00
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  8.315.886 đ 8.315.886 đ 8.315.886 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe FrameMaker. Subscription Renewal for teams Windows Multi Asian Languages for Education Name

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65291595BB01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  372.713 đ 372.713 đ 372.713 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe FrameMaker. Subscription Renewal for teams Windows Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65291595BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  9.218.680 đ 9.218.680 đ 921.868 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe FrameMaker. Subscription Renewal for teams Windows Multi Asian Languages 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65291595BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  980.598 đ 980.598 đ 980.598 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe FrameMaker. Subscription for teams Windows Multi Asian Languages for Education Name

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65291588BB01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  372.713 đ 372.713 đ 372.713 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe FrameMaker. Subscription for teams Windows Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65291588BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  9.218.680 đ 9.218.680 đ 921.868 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe FrameMaker. Subscription for teams Windows Multi Asian Languages 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65291588BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  980.598 đ 980.598 đ 980.598 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe FrameMaker. Subscription Renewal for enterprise Windows Multi Asian Languages for Education Name

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65291531BB01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  415.380 đ 415.380 đ 415.380 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Phần mềm Adobe FrameMaker là giải pháp lý tưởng để xuất bản tài liệu toàn doanh nghiệp, kết hợp sự đơn giản của xử lý văn bản với sức mạnh của XML. Adobe FrameMaker hỗ trợ chức năng WYSIWYG và cho phép bạn nhanh chóng chuẩn bị tài liệu bằng cách sử dụng các mẫu FrameMaker. Người dùng Adobe FrameMaker có thể tạo các tài liệu ngắn gọn hoặc các sách nhiều trang để in hoặc xuất bản dưới dạng PDF, HTML, SGML, XML, v.v.

Adobe FrameMaker bao gồm các tính năng để dễ dàng tạo nội dung có cấu trúc và không có cấu trúc, cũng như nội dung XML và DITA bằng cách sử dụng các công cụ và mẫu hiện đại. Bạn có thể kết hợp các loại nội dung khác nhau, sử dụng các kịch bản phức tạp và các tùy chọn đồ họa nâng cao.

Tính năng mới trong Adobe FrameMaker:

 • Hỗ trợ các ngôn ngữ RTL, tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái. Cũng có sẵn là tùy chọn viết từ trái sang phải. Các giá trị thuộc tính Direction giúp bạn kiểm soát hướng của các vật thể như dấu đầu dòng và bảng.
 • Tùy chọn phân phối và xuất bản nội dung trên nền tảng di động hoặc ở các định dạng được thiết bị di động hỗ trợ: HTML5, WebHelp, EPUB, KF8, MOBI, PDF và CHM.
 • Tích hợp có sẵn với Adobe PhoneGap Build để xuất bản nội dung di động nhanh chóng.
 • Nội dung động được cá nhân hóa - Lọc các bài có nội dung theo tag với kết quả dưới định dạng HTML5.
 • Nhập phông chữ tùy chỉnh vào các tệp EPUB.
 • Thư viện WebHelp với nhiều chủ đề, nút, phông chữ, hình nền, trường tìm kiếm, v.v.
 • Đăng liên kết đến cho trang nội dung срщ như hình ảnh, đầu trang, chân trang và logo.
 • Hỗ trợ SVG trong đầu ra của tệp HTML5 đảm bảo rằng hình ảnh trông tối ưu khi xem trên bất kỳ thiết bị nào, bất kể kích thước màn hình của nó.
 • Sử dụng lại các phong cách hiển thị đã được cài đặt trong RoboHelp trong quá trình làm việc.
 • Hỗ trợ DITA 1.3.
 • Tích hợp với MathFlow và trình chỉnh sửa Style của nền tảng Design Science giúp xuất nội dung dưới dạng đồ họa vector chất lượng cao ở lần xuất bản cuối cùng.
 • Tích hợp với CMS, Adobe Experience Manager, EMC Documentum và Microsoft SharePoint.
 • Hoạt động chung giữa các phần mềm FrameMaker và Adobe Experience Manager CMS đã được cải tiến.
 • Tích hợp với Dropbox.
Các chương trình cấp phép

Các nguyên tắc chính về chính sách cấp phép của Adobe Systems

Phần mềm Adobe được thiết kế để cài đặt cục bộ trên các máy trạm. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Adobe bổ sung trên máy tính tại nhà của mình, miễn là các chương trình không chạy cùng một lúc.

Cấp phép cho các tổ chức thương mại và các cơ quan nhà nước:

Các công cụ sáng tạo - Photoshop, Illustrator, Premiere, v.v., trước đây được biết đến như CS.

 • Đặt mua Adobe Creative Cloud for Teams - giấy phép hàng năm cho các ứng dụng sáng tạo riêng lẻ hoặc một bộ công cụ đầy đủ được mua thông qua chương trình VIP.

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, việc cung cấp giấy phép vĩnh viễn CS6 đã bị ngừng, tất cả các công cụ thước sáng tạo mới chỉ có sẵn thông qua chương trình đăng ký mua.

VIP (Value Incentive Plan) là một chương trình thành viên hiện tại dựa trên thời gian gia hạn giấy phép sản phẩm hàng năm. Để đăng ký tham gia chương trình yêu cầu cung cấp thông tin cấp phép cho đại lý để đăng ký với bảng điều khiển, tạo ID Adobe và có quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên VIP. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, khách hàng được cấp Mã số nhận dạng thành viên VIP (VIP ID) và được ủy quyền cấp phép cho người dùng trong nhóm làm việc.

Giấy phép vĩnh viễn cho Acrobat

 • Transactional Licensing Program (TLP) – để mua từ 1 giấy phép trở lên.
 • Cumulative Licensing Program (CLP) - cho các giao dịch mua từ 8000 điểm. Chương trình cấp phép tích lũy kéo dài hai năm dành cho các tổ chức có quy mô lớn với nhiều mức chiết khấu dựa trên số lượng đơn đặt hàng ban đầu. Công ty có thể bao gồm các chi nhánh của mình trong chương trình này với quyền chia sẻ mức chiết khấu.

Cấp phép đối với các tổ chức học thuật

Các chương trình đặc biệt dành cho các cơ sở giáo dục công lập:

 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Named Licenses - để sử dụng trên máy trạm của giáo viên và nhân viên thuộc các phòng ban chuyên môn, cũng như trong các chương trình 1 sinh viên: 1 máy tính. Giấy phép cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên máy tính cũng như các dịch vụ “đám mây” Adobe bổ sung.
 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Device Licenses - để cấp phép cho các máy tính tại lớp học bằng cách cài đặt. Giấy phép chỉ cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên các máy trạm, không bao gồm các dịch vụ đám mây bổ sung của Adobe.
 • Education Enterprise Agreement - chương trình triển khai không giới hạn Adobe Creative Cloud cho các trường học.
 • Chương trình Cấp phép Giao dịch (TLP) để mua các giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.
 • Chương trình Cấp phép Tích lũy (CLP) cho các đơn hàng lớn có giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.

Giải pháp máy chủ - Adobe Connect, Live Cycle, v.v.

Chương trình cấp phép Forms Licensing Program (FLP) để mua các sản phẩm máy chủ của Adobe (chẳng hạn như Adobe LiveCycle, Adobe Connect, FlashMedia Server, InDesign Server, v.v.). Theo các điều khoản của chương trình FLP, cần phải mua không chỉ mình giấy phép mà còn phải đăng ký cập nhật, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên gia giải pháp.