/
x

SOLIDWORKS Manage

Softline đề xuất SOLIDWORKS Manage

Yêu cầu báo giá
Miêu tả

SOLIDWORKS Manage là bộ công cụ quản lý dữ liệu độc đáo bổ sung tính năng của SOLIDWORKS PDM Professional quản lý dự án, quy trình nhờ các báo cáo và bảng điều khiển tương tác.

Quản lý dự án

Cung cấp cho các nhóm thông tin quan trọng để giúp họ tập trung vào những nhiệm vụ cấp thiết nhất và cung cấp hình ảnh trực quan về các nguồn lực để lập kế hoạch và sử dụng hiệu quả . Quản lý các mốc, thời hạn và thời điểm quan trọng của dự án, cũng như các nguồn lực và năng lực của chúng. Theo dõi tiến độ công việc với các tác vụ và bảng chấm công của người dùng.

Quản lý quy trình

Tối ưu hóa các quy trình kinh doanh, tự động hóa việc tạo tài liệu và chia sẻ thông tin sản phẩm mới với tất cả các bên quan tâm từ bán hàng và tiếp thị đến sản xuất và hỗ trợ.

Quản lý đối tượng

Tạo, chỉnh sửa và so sánh các thông số kỹ thuật bằng cách thiết lập liên kết giữa các phần tử, tệp và văn bản tự do. Quản lý các biến thể sản phẩm cho các trường hợp sử dụng và ứng dụng khác nhau. Nhận thông số kỹ thuật và vị trí bản vẽ trực tiếp SOLIDWORKS từ dữ liệu hệ thống.

Nhiệm vụ của người dùng

Sử dụng các tác vụ và lịch, cung cấp cho người dùng cơ hội để cải thiện hiệu quả công việc.

Trang tổng quan và báo cáo

Tạo và phân phối trang tổng quan đồ họa tương tác với thông tin quan trọng. Xem trang tổng quan cập nhật trên các trình theo dõi cộng đồng. Tùy chỉnh các báo cáo theo tiêu chuẩn của công ty và xuất bản chúng tự động hoặc theo yêu cầu.

Quản lý tệp

Quản lý tất cả dữ liệu phác thảo. Với SOLIDWORKS PDM, bạn có thể tạo và duy trì một kho dữ liệu và tệp duy nhất. SOLIDWORKS PDM giám sát tất cả các liên kết tới tệp và tự động cập nhật chúng khi tệp được chuyển đến một thư mục khác hoặc đổi tên.

Thiết kế và tái sử dụng

Bạn có thể tạo cơ sở hạ tầng để nhanh chóng tìm và tái sử dụng hoặc định vị lại dữ liệu thiết kế hiện có. Thay vì lãng phí thời gian tìm kiếm các dự án trước đó trên bộ nhớ dùng chung và máy trạm cục bộ hoặc tạo lại các dự án nếu không tìm thấy chúng, bạn có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm nhanh trong SOLIDWORKS PDM.

Các chương trình cấp phép

SOLIDWORKS cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn về các tùy chọn cấp phép phần mềm. Bạn luôn có sự lựa chọn về việc sử dụng: giấy phép cục bộ hoặc mạng, giấy phép tạm thời hoặc vĩnh viễn, sử dụng các lợi ích của đăng ký hay không.

Giấy phép vĩnh viễn.

Giấy phép vĩnh viễn có thể được sử dụng mà không giới hạn thời gian. Giấy phép vĩnh viễn có thể là giấy phép thiết hoặc mạng. Ngoài ra, để mở rộng chức năng, quyền truy cập vào các phiên bản mới, hỗ trợ kỹ thuật và tài liệu đào tạo, bạn có thể mua đăng ký giấy phép vĩnh viễn.

Giấy phép tạm thời.

Người dùng có khả năng tối ưu hóa chi phí sử dụng SOLIDWORKS ban đầu bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời. Đây cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho các công việc và dự án tạm thời mà giấy phép vĩnh viễn được xem phương án không cần thiết.  Giấy phép tạm thời về mặt chức năng tương ứng với giấy phép vĩnh viễn với đăng ký đang hoạt động, nhưng có thời hạn hiệu lực giới hạn: 3 hoặc 12 tháng.

Giấy phép thiết bị.

Giấy phép thiết bị được cài đặt trên một máy tính cụ thể và chỉ hoạt động trên đó cho đến khi nó bị vô hiệu hóa. Loại giấy phép này phù hợp với những nơi làm việc riêng lẻ tự thực hiện toàn bộ phạm vi công việc thiết kế. Giấy phép thiết bị được kích hoạt từ máy tính có cài đặt bản sao được cấp phép của phần mềm SolidWorks.

Để kích hoạt bạn cần truy cập Internet hoặc e-mail. Sau khi bạn đã kích hoạt, không cần kết nối Internet để sử dụng các sản phẩm SolidWorks. Nếu bạn không thể truy cập email từ máy tính đã cài đặt giấy phép SolidWorks, tệp kích hoạt có thể được lưu và gửi đến máy chủ toàn cầu bằng email từ máy tính có truy cập Internet.

Để chuyển giấy phép sang một máy trạm khác, bạn sẽ cần phải hủy kích hoạt giấy phép tại nơi làm việc cũ và sau đó kích hoạt nó ở nơi làm việc mới.

Giấy phép mạng.

Việc cấp giấy phép mạng cho phép bạn sử dụng nhiều giấy phép được quản lý bởi một máy chủ trên mạng cục bộ. Đồng thời, nhờ sử dụng giấy phép nổi, số lượng người dùng cài đặt SOLIDWORKS có thể vượt quá số lượng giấy phép, tuy nhiên số lượng người tại một thời điểm không được vượt quá số lượng giấy phép.

Để hoạt động  yêu cầu một máy chủ có cài đặt trình quản lý giấy phép. SolidNetWork License Manager là một tiện ích đặc biệt quản lý các giấy phép SolidWorks trong mạng cục bộ. Yêu cầu một trình quản lý mạng cho mỗi mạng LAN.

Để kích hoạt bạn cần truy cập Internet hoặc email. Sau khi được kích hoạt, bạn không cần kết nối internet để sử dụng các sản phẩm SolidWorks. Nếu bạn không có quyền truy cập vào email từ máy tính mà bạn đang sử dụng sản phẩm này, bạn có thể lưu tệp kích hoạt và gửi từ máy tính khác.

Cổng thông tin quản trị (Admin Portal).

Cổng thông tin quản trị cho phép bạn sắp xếp các giấy phép mạng bằng cách phân bổ chúng cho những người dùng cụ thể. Trong trường hợp này, máy chủ SOLIDWORKS thực hiện các chức năng của trình quản lý giấy phép mạng.
Người dùng có thể sử dụng giấy phép SOLIDWORKS trên tất cả các thiết bị tại bất kỳ vị trí nào mà không cần phải kích hoạt và hủy kích hoạt giấy phép trên mỗi máy tính theo cách thủ công. Không cần kết nối với mạng LAN của công ty đối với kiểu quản lý giấy phép này.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng sản phẩm trên PC làm việc tại văn phòng, sau đó về nhà và tiếp tục làm việc trên máy tính tại nhà. Không cần giấy phép thứ hai để sử dụng sản phẩm. Bạn không cần hủy kích hoạt giấy phép trên PC cơ quan của mình và kích hoạt nó trên máy tính gia đình của bạn.

Bạn cần truy cập Internet để đăng nhập và sử dụng giấy phép trực tuyến. Sau khi đăng nhập, bạn có thể chọn chuyển sang chế độ ngoại tuyến và tiếp tục làm việc ngoại tuyến.

Bạn cũng có thể đồng bộ hóa cài đặt SOLIDWORKS trên các máy tính và truy cập các trang web SOLIDWORKS như MySolidWorks.com và cổng thông tin khách hàng SOLIDWORKS mà không cần đăng nhập lại.

Đăng ký mua

Đăng ký mua giấy phép tạm thời SOLIDWORKS. Đối với giấy phép vĩnh viễn, cần đăng ký mua riêng. Bạn có thể mua gói đăng ký trong thời hạn 1 hoặc 3 năm.

Những ích của việc đăng ký mua:

  •  Hỗ trợ kỹ thuật địa phương
  • Quyền truy cập vào các phiên bản mới của SOLIDWORKS.
  • Quyền truy cập vào các bản cập nhật, gói dịch vụ, các hotfix SOLIDWORKS.
  •  Giấy phép SOLIDWORKS Visualize.
  • Vouchers cho các kỳ thi chứng chỉ CSWP và CSWA.
  • Cổng thông tin khách hàng SOLIDWORKS.
  • Quyền truy cập mở rộng vào MY.SOLIDWORKS.COM.
  • Cơ sở kiến thức.
  • Khả năng tạo yêu cầu để cải thiện SOLIDWORKS hoặc sửa lỗi.
  • Tham gia thử nghiệm phiên bản beta mới của SOLIDWORKS.