/
x

Chính / Mục lục / Làm việc với văn bản

Làm việc với văn bản

Sắp xếp:
  • theo khuyến nghị của Softline
  • theo thứ tự bảng chữ cái
Adobe Systems

Phần mềm Adobe InCopy là một ứng dụng mới dành cho các biên tập viên và nhà xuất bản để hợp lý hóa quy trình làm việc của họ và tạo hệ thống của riêng họ với khả năng viết tất cả các tập lệnh cần thiết. Adobe InCopy giúp người chỉnh sửa, người viết và nhà thiết kế làm việc trên cùng một tài liệu cùng một lúc mà không cần phải thực hiện lại và lưu các thay đổi do mỗi người dùng thực hiện. Với sự hỗ trợ cho màn hình Retina, các phương pháp mới để nhanh chóng tìm kiếm phông chữ cũng như các cải tiến và tính năng mới khác, Adobe InCopy lý tưởng cho các dự án lớn liên quan đến nhiều chuyên gia xử lý văn bản và đồ họa. Người đăng ký Adobe CC có thể lưu tệp InCopy vào đám mây để có thể truy cập chúng bất cứ lúc nào, từ bất kỳ máy tính nào.

Adobe Systems

Phần mềm Adobe InCopy Pro — là một ứng dụng mới dành cho các biên tập viên và nhà xuất bản để tối ưu hóa quy trình làm việc và xây dựng hệ thống với tất cả các tập lệnh cần thiết. Giải pháp Adobe InCopy CC giúp người biên tập, nhà văn và nhà thiết kế làm việc trên cùng một tài liệu cùng một lúc mà không cần phải thực hiện lại và lưu các thay đổi do mỗi người dùng thực hiện.