/
x

Chính / Mục lục / Quản lý mạng

Quản lý mạng

Sắp xếp:
  • theo khuyến nghị của Softline
  • theo thứ tự bảng chữ cái
Microsoft Corporation

Microsoft Exchange Server 2019 mang đến một tập hợp công nghệ, tính năng và dịch vụ mới cho Exchange Server, nền tảng nhắn tin để cung cấp email, lập lịch trình và công cụ cho các ứng dụng dịch vụ nhắn tin và cộng tác tùy chỉnh. Microsoft Exchange Server 2019 mang đến một tập hợp công nghệ, tính năng và dịch vụ mới cho Exchange Server, nền tảng nhắn tin cung cấp email, lập lịch và công cụ cho các ứng dụng dịch vụ nhắn tin và cộng tác tùy chỉnh. Mục tiêu của nó là hỗ trợ mọi người và tổ chức khi thói quen làm việc của họ phát triển từ trọng tâm giao tiếp sang trọng tâm cộng tác. Đồng thời, Exchange 2019 giúp giảm tổng chi phí quyền sở hữu cho dù bạn triển khai Exchange 2019 tại chỗ hay cung cấp hộp thư của mình trên đám mây.

Microsoft Corporation

OneDrive for Business là một phần không thể thiếu của Office 365 hoặc SharePoint Server, trong đó bạn có thể lưu trữ, chia sẻ và đồng bộ hóa các tệp công việc. Với OneDrive for business bạn có thể cập nhật tệp của mình và truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào, đồng thời làm việc với các tài liệu Office với những người dùng khác.

Microsoft Corporation

Microsoft SQL Server là một nền tảng quản lý dữ liệu thông minh, hiệu quả và đáng tin cậy, sẵn sàng cho các ứng dụng kinh doanh khắt khe nhất, giúp giảm chi phí duy trì các hệ thống hiện có và phát triển các ứng dụng mới, đồng thời cung cấp tính năng BI mạnh mẽ cho tất cả nhân viên của công ty.

Microsoft SQL Server CAL – giấy phép truy cập máy khách SQL Server.

Microsoft Corporation

Microsoft SQL Server Standard Edition cung cấp quản lý dữ liệu cơ bản và cơ sở dữ liệu thông minh kinh doanh cho các phòng ban và tổ chức nhỏ để chạy các ứng dụng của họ và hỗ trợ các công cụ phát triển chung tại chỗ và đám mây - cho phép quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả với tài nguyên CNTT tối thiểu. SQL Server Standard cung cấp khả năng lập trình phong phú, cải tiến bảo mật và hiệu suất nhanh chóng cho các ứng dụng và kho dữ liệu hạng trung.

Microsoft Corporation

Microsoft Visio Online là phiên bản web của Microsoft Visio cho phép người dùng bắt đầu lập sơ đồ nhanh chóng trong trình duyệt yêu thích và cộng tác với những người khác trong tổ chức bằng nhiều tùy chọn chia sẻ. Ngoài ra, Visio Online cung cấp 2GB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive để dữ liệu luôn được bảo mật.

SolarWinds

Phần mềm SolarWinds được phát triển bởi công ty Solarwinds Inc, đây là một công ty của Mỹ nổi tiếng về phần mềm dành cho doanh nghiệp giúp giám sát mạng, hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Phần mềm Solarwinds cho phép các tổ chức xác định và giải quyết nhiều vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trước khi chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động.

SolarWinds

Phần mềm SolarWinds được phát triển bởi công ty Solarwinds Inc, đây là một công ty của Mỹ nổi tiếng về phần mềm dành cho doanh nghiệp giúp giám sát mạng, hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Phần mềm Solarwinds cho phép các tổ chức xác định và giải quyết nhiều vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trước khi chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động.

SolarWinds

Phần mềm SolarWinds được phát triển bởi công ty Solarwinds Inc, đây là một công ty của Mỹ nổi tiếng về phần mềm dành cho doanh nghiệp giúp giám sát mạng, hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Phần mềm Solarwinds cho phép các tổ chức xác định và giải quyết nhiều vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trước khi chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động.

SolarWinds

Phần mềm SolarWinds được phát triển bởi công ty Solarwinds Inc, đây là một công ty của Mỹ nổi tiếng về phần mềm dành cho doanh nghiệp giúp giám sát mạng, hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Phần mềm Solarwinds cho phép các tổ chức xác định và giải quyết nhiều vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trước khi chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động.