/
x

Chính / Mục lục / Quản lý mạng / Phần mềm máy chủ / SolarWinds Database Performance Analyzer

SolarWinds Database Performance Analyzer

Softline đề xuất SolarWinds Database Performance Analyzer

Giấy phép sản phẩm

SolarWinds Database Performance Analyzer. Subscription in 1 year

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép SolarWinds-103029
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  34.144.985 đ 34.144.985 đ 34.144.985 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Phần mềm SolarWinds được phát triển bởi công ty Solarwinds Inc, đây là một công ty của Mỹ nổi tiếng về phần mềm dành cho doanh nghiệp giúp giám sát mạng, hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Phần mềm Solarwinds cho phép các tổ chức xác định và giải quyết nhiều vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trước khi chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động.

Các tính năng chính của sản phẩm SolarWinds Database Performance Analyzer: 

 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu đa nền tảng cho cả đám mây và tại chỗ (Cross-platform database support for both cloud and on-premises)
 • Phát hiện bất thường được hỗ trợ bởi máy học (Anomaly detection powered by machine learning)

Với phân tích hiệu suất cơ sở dữ liệu đa chiều, bạn có một cái nhìn tập trung vào tất cả các biến ảnh hưởng đến hiệu suất. Từ SQL được viết kém đến các chỉ mục không hiệu quả, Database Performance Analyzer xác định các thủ phạm ảnh hưởng đến hiệu suất

 • Lời khuyên của chuyên gia với các cố vấn điều chỉnh chỉ mục và truy vấn (Expert advice with index and query tuning advisors)

Database Performance Analyzer xử lý tất cả dữ liệu từng giây mà nó tích lũy được 24/7 và cung cấp lời khuyên của chuyên gia thông qua các cố vấn điều chỉnh bảng. Từ truy vấn đến đề xuất chỉ mục, Database Performance Analyzer cung cấp lời khuyên điều chỉnh cùng với tác động cải thiện hiệu suất dự kiến

 • Giao diện người dùng trực quan
 • Theo dõi hiệu xuất của Vmware vSphere (VMware vSphere performance monitoring)
 • Dữ liệu chi tiết đến từng giây, cả thời gian thực và lịch sử (Down-to-the-second, detailed data, both real-time and historical)
 • Tích hợp PerfStack và AppStack với Nền tảng SolarWinds Orion (PerfStack and AppStack integration with the SolarWinds Orion Platform)