/
x

Chính / Mục lục / Quản lý mạng / Phần mềm máy chủ / SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer

SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer

Softline đề xuất SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer

Giấy phép sản phẩm

SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer. Subscription in 1 year

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép SolarWinds-100061
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  32.550.245 đ 32.550.245 đ 32.550.245 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Phần mềm SolarWinds được phát triển bởi công ty Solarwinds Inc, đây là một công ty của Mỹ nổi tiếng về phần mềm dành cho doanh nghiệp giúp giám sát mạng, hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Phần mềm Solarwinds cho phép các tổ chức xác định và giải quyết nhiều vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trước khi chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động.

Các tính năng chính của sản phẩm SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer:

Giám sát băng thông (Bandwidth Monitoring)

 • Giám sát việc sử dụng băng thông theo ứng dụng, giao thức và nhóm địa chỉ IP
 • Xem cả bản ghi luồng IPv4 và IPv6. Theo dõi dữ liệu luồng của Cisco NetFlow, Juniper J-Flow, sFlow, Huawei NetStream và IPFIX xác định các ứng dụng và giao thức tiêu thụ nhiều băng thông nhất

Cảnh báo lưu lượng ứng dụng (Application Traffic Alerting)

 • Nhận thông báo nếu lưu lượng truy cập ứng dụng đột ngột tăng, giảm hoặc biến mất hoàn toàn
 • Có thể nhanh chóng hành động nếu có sự thay đổi bất thường trong lưu lượng ứng dụng. Bạn cũng có thể đặt cảnh báo để được thông báo nếu một thiết bị ngừng gửi dữ liệu luồng, vì vậy bạn có thể khắc phục sự cố một cách hiệu quả

Phân tích lưu lượng mạng (Network Traffic Analysis)

 • Phân tích các dạng lưu lượng mạng theo tháng, ngày hoặc phút bằng cách đi sâu vào bất kỳ phần tử mạng nào
 • NetFlow Traffic Analyzer thu thập dữ liệu lưu lượng, so sánh nó thành một định dạng có thể sử dụng được và trình bày cho người dùng trong giao diện dựa trên web để theo dõi lưu lượng mạng

Hỗ trợ chuyển mạch phân tán VMware vSphere (VMware vSphere distributed switch support)

 • NetFlow Traffic Analyzer đã thêm khả năng hiển thị vào dữ liệu luồng từ các công tắc VMware vSphere. Các chuyên gia công nghệ thông tin giờ đây có thể lọc ra lưu lượng truy cập đông-tây trên các giám sát viên cụ thể để tránh ảnh hưởng đến dịch vụ khi di chuyển khối lượng công việc

Bảng điều khiển phân tích hiệu suất (Performance Analysis Dashboard)

 • Tăng tốc xác định nguyên nhân gốc rễ bằng cách kéo và thả các chỉ số hiệu suất mạng trên tiến trình chung để có tương quan trực quan ngay lập tức trên tất cả dữ liệu mạng của bạn và phân tích NetFlow

Báo cáo lưu lượng mạng có thể tùy chỉnh (Advanced Application Recognition)

 • Không chi tiền cho băng thông bổ sung nếu nó không cần thiết. Phần mềm NetFlow có thể giúp bạn xem lại dữ liệu lịch sử để xác định mức sử dụng băng thông cao nhất và điều chỉnh các chính sách để quản lý tốt hơn

Giám sát lưu lượng WLC (Monitoring WLC)

 • Giám sát lưu lượng Bộ điều khiển mạng LAN không dây để giữ các tab trên ứng dụng và máy khách sử dụng băng thông trên mạng không dây của bạn