/
x

Chính / Mục lục / Quản lý mạng / Phần mềm máy chủ / SolarWinds Network Performance Monitor

SolarWinds Network Performance Monitor

Softline đề xuất SolarWinds Network Performance Monitor

Giấy phép sản phẩm

SolarWinds Network Performance Monitor. Subscription in 1 year (Up to 100 elements)

 1. »
  Giá với mỗi giấy phép
  giấy phép SolarWinds-100000
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Giá với mỗi giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  48.475.152 đ 48.475.152 đ 48.475.152 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Phần mềm SolarWinds được phát triển bởi công ty Solarwinds Inc, đây là một công ty của Mỹ nổi tiếng về phần mềm dành cho doanh nghiệp giúp giám sát mạng, hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Phần mềm Solarwinds cho phép các tổ chức xác định và giải quyết nhiều vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trước khi chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động.

Các tính năng chính của sản phẩm SolarWinds Network Performance Monitor:

Hỗ trợ giám sát thiết bị mạng của nhiều hãng (Multi-vendor network monitoring)

 • Kiểm tra lỗi, hiệu suất và tính khả dụng của thiết bị mạng của hãng với Network Performance Monitor
 • Giảm mất mạng và nhanh chóng phát hiện, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề về hiệu suất thiết bị mạng của nhiều hãng với phần mềm theo dõi mạng dễ sử dụng

Tính năng Network Insights là công cụ để thấu hiểu tình trạng mạng sâu hơn

 • Trình bày một cách trực giác về tình trạng và hiệu suất của các thiết bị mạng quan trọng
 • Giảm tải cho các thiết bị mạng quan trọng Switch, Firewall và cân bằng tải

Bản đồ mạng thông minh (Intelligent maps)

 • Xem các mối quan hệ trực quan bằng đồ họa cho bộ định tuyến (Router), chuyển mạch (Switch), giao diện (Interface), ổ đĩa (Volume) và nhóm (group), được cập nhật tự động mà không cần sự can thiệp của người dùng để bạn có thể duy trì mạng của mình, chứ không phải chỉ bản đồ mạng đơn giản của bạn

Tính năng NetPath™ hiển thị trực quan hóa đường dẫn quan trọng (NetPath critical path visualization)

 • Tìm hiểu với phân tích hop-by-hop tại chỗ và trên Cloud với NetPath

Trang tổng quan phân tích hiệu suất PerfStack (PerfStack performance analysis dashboard)

 • PerfStack cross-stack tương quan dữ liệu mạng.
 • Tăng tốc xác định nguyên nhân gốc bằng cách kéo và thả (dragging-and-dropping) các chỉ số hiệu suất mạng trên một tiến trình chung cho tương quan trực quan theo thời gian trên tất cả dữ liệu mạng của bạn

Khả năng mở rộng thông minh hơn cho môi trường lớn (Smarter scalability for large environments)

 • Tăng quy mô theo dõi băng cách giám sát nhiều yếu tố hơn hoặc quét mạng thường xuyên hơn hoặc chia tỷ lệ cho nhiều vị trí

Cảnh báo thông minh (Advanced alerting)

 • Truy cập vào nguyên nhân gốc nhanh hơn với các cảnh báo mạng thông minh, dependency và topology-aware
 • Giảm thiểu các cảnh báo mạng không cần thiết. Tạo các cảnh báo dựa trên các điều kiện kích hoạt lồng nhau đơn giản hoặc phức tạp, các phụ thuộc cha / con được xác định và cấu trúc liên kết mạng