/
x

Kaspersky Private Security Network

Softline đề xuất Kaspersky Private Security Network

Yêu cầu báo giá
Miêu tả

Kaspersky Private Security Network giải quyết các mối liên quan bảo mật mạng doanh nghiệp trọng điểm mà không để thất thoát mẩu dữ liệu đơn lẻ ra khỏi mạng nội bộ.

Nhận dạng nguồn phần mềm độc hại và ngăn ngừa phát tán Nhận dạng và phân biệt giữa các cuộc tấn công có chủ đích và các mối đe dọa tổng quát hơn Tối thiểu hóa thiệt hại do các sự cố bảo mật mạng Đánh giá điều tra sự cố và các yêu cầu sửa chữa Giảm các xác thực sai Tuân thủ các quy định, bảo mật và tiêu chuẩn riêng tư nghiêm ngặt.

Tất cả các lợi ích của đám mây dựa trên thông tin về mối đe dọa trong phạm vi của bạn

Mất tối đa đến bốn giờ cho các giải pháp bảo mật tiêu chuẩn để nhận được các thông tin cần thiết để phát hiện và ngăn chặn gần như 310.000 chương trình độc hại mới do Kaspersky Lab phát hiện mỗi ngày. Việc chia sẻ thông tin về mối đe dọa thông qua Kaspersky Private Security Network cung cấp thông tin này trong 30-40 giây.

Tội phạm mạng đang phát triển không chỉ về số lượng mà cũng còn về độ tinh vi; mặc dù 70% mối đe dọa mà các doanh nghiệp đối mặt hằng ngày là dạng đã biết, nhưng 30% là các mối đe dọa chưa biết, công nghệ cao mà mức độ bảo mật dựa trên truyền thống, chữ ký của chính nó thì không thể khắc phục được. Kaspersky Security Network cung cấp thông tin về bảo mật của Kaspersky Lab đến từng hệ thống có kết nối Internet, đảm bảo thời gian đáp ứng nhanh nhất, tỉ lệ xác thực sai thấp nhất và duy trì cấp độ bảo vệ cao nhất – thậm chí đối với các mối đe dọa chưa biết, công nghệ cao.

Mặc dù tất cả các thông tin do Kaspersky Security Network xử lý được bí danh hoàn toàn và phân tách khỏi nguồn, nhưng chúng tôi nhận ra rằng một vài doanh nghiệp yêu cầu khóa dữ liệu tuyệt đối. Về mặt truyền thống, điều này có nghĩa là các doanh nghiệp đã không thể tự bản thân mình sử dụng các giải pháp bảo mật trên nền đám mây.

Tất cả các lợi ích của đám mây dựa trên thông tin về mối đe dọa trong phạm vi của bạn

Đối với những khách hàng có nhu cầu chuyên dụng này, Kaspersky Lab đã phát triển Kaspersky Private Security Network, cho phép các doanh nghiệp tận dụng hầu hết các lợi ích của bảo mật có hỗ trợ đám mây mà không giảm bớt bất kỳ dữ liệu nào ra ngoài phạm vi được kiểm soát của mình. Đó là phiên bản cá nhân, nội bộ và hoàn toàn riêng tư của doanh nghiệp từ Kaspersky Security Network.

Kaspersky Private Security Network giải quyết các mối liên quan bảo mật mạng doanh nghiệp trọng điểm mà không để thất thoát mẩu dữ liệu đơn lẻ ra khỏi mạng nội bộ. Kaspersky Private Security Network:

 • Nhận dạng nguồn phần mềm độc hại và ngăn ngừa phát tán
 • Nhận dạng và phân biệt giữa các cuộc tấn công có chủ đích và các mối đe dọa tổng quát hơn
 • Tối thiểu hóa thiệt hại do các sự cố bảo mật mạng
 • Đánh giá điều tra sự cố và các yêu cầu sửa chữa
 • Giảm các xác thực sai
 • Tuân thủ các quy định, bảo mật và tiêu chuẩn riêng tư nghiêm ngặt.
Các chương trình cấp phép

“Kaspersky Lab” cung cấp một số tùy chọn giấy phép, cho phép người dùng mua hoặc gia hạn giấy phép cho các sản phẩm được yêu cầu với các điều khoản tối ưu cho họ.

Giấy phép sử dụng phần mềm “Kaspersky Lab” có giới hạn trong một hoặc hai năm. Sau khi giấy phép hết hạn, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng phần mềm, tuy nhiên sẽ không nhận các bản cập nhật mới. Để nhận các bản cập nhật phần mềm, giấy phép phải được gia hạn.

Các chương trình cấp phép

 • «Mua lần đầu»  – một cách phổ biến để mua phần mềm diệt vi-rút, với điều kiện  trước đó khách hàng chưa sử dụng phần mềm “Kaspersky Lab” này hoặc sử dụng phiên bản dùng thử / không được cấp phép. Giấy phép có giá trị trong 1 hoặc 2 năm.
 • «Gia hạn giấy phép» – sau khi giấy phép chính hết hạn, khách hàng có thể gia hạn hiệu lực trong vòng một năm. Bạn sẽ nhận được 40% khi gia hạn giấy phép. Đăng ký nâng cấp được gia hạn cho các sản phẩm giống nhau và cùng số lượng giấy phép đã được đề cập trong thỏa thuận cấp phép ban đầu. Để nhận được giảm giá, bạn phải xuất trình bản sao của giấy phép cũ.
 • «Mua thêm» – là việc mua thêm giấy phép bổ sung trong thời hạn của hợp đồng cấp phép. Chỉ có thể mua thêm cho cùng một sản phẩm mà bộ giấy phép ban đầu đã được mua. Chi phí của giấy phép được tính bằng số ngày còn lại cho đến khi hết hạn đăng ký ban đầu. Người dùng gia đình không được áp dụng theo chương trình này.
 • «Gia hạn kết hợp mở rộng» – tăng số lượng giấy phép cho việc sử dụng phần mềm diệt vi-rút kết hợp với việc gia hạn giấy phép cũ với các điều kiện ưu đãi. Theo cách này, ưu đãi khi gia hạn được đưa ra cho toàn bộ số lượng giấy phép (bao gồm cả việc mua thêm) và chi phí của một giấy phép được tính từ giá mua ban đầu. Nếu số lượng giấy phép mua ban đầu ít hơn 10 đơn vị, thì chi phí gia hạn với việc mở rộng được tính theo giá của một giấy phép từ khoảng 10 - 14. Người dùng gia đình không được phục vụ theo chương trình này.
 • «Chuyển đổi» – chuyển đổi từ các sản phẩm tương tự của các nhà sản xuất khác sang phần mềm “Kaspersky Lab” với các điều kiện ưu đãi. Mức chiết khấu là 50% chi phí mua hàng mới và được cấp cho số lượng giấy phép tương tự như đối với sản phẩm cũ từ nhà sản xuất khác.

Các ứng dụng đặc biệt

Các cơ sở học thuật có thể sở hữu phần mềm “Kaspersky Lab” với mức giá đặc biệt với chiết khấu lên đến 70%. Tuy nhiên các cở sở cần cung cấp các giấy tờ chứng minh các hoạt động giáo dục khi tham gia vào chương trình ưu đãi.

Các cơ sở y tế có cơ hội sở hữu sản phẩm “Kaspersky Lab” với chiết khấu 30%. Để tham gia và nhận ưu đãi các cơ sở cần cung cấp các giấy tờ hợp lệ.

Các cơ quan nhà Nước tham gia vào các hoạt động nghiên cứu có thể mua các sản phẩm phần mềm từ “Kaspersky Lab” với giá ưu đãi kèm theo chiết khấu 30%.

Tùy chọn giao hàng

 • Thùng hàng – hình thức giao hàng chỉ dành cho người dùng cá nhân. Bao gồm đĩa phân phối phần mềm, mã kích hoạt, thỏa thuận cấp phép và hướng dẫn sử dụng.
 • Giấy phép điện tử - trong vòng vài ngày kể từ ngày thanh toán đơn đặt hàng, một lá thư có mã kích hoạt sản phẩm sẽ được gửi đến e-mail của người dùng. Bộ phân phối để cài đặt phần mềm có thể được tải xuống độc lập từ trang web của nhà sản xuất.
 • Giấy phép điện tử cho các tổ chức - được cấp dưới tên của tổ chức. Gói cấp phép bao gồm thỏa thuận cấp phép và khóa điện tử, có thể được gửi qua e-mail trong vòng vài ngày làm việc kể từ ngày đặt hàng.