/
x

Barracuda Load Balancer

Softline đề xuất Barracuda Load Balancer

Yêu cầu báo giá
Miêu tả

Barracuda Load Balancer ADC là một Bộ điều khiển Phân phối Ứng dụng An toàn cho phép Tính khả dụng, Tăng tốc và Kiểm soát Ứng dụng, đồng thời cung cấp Khả năng Bảo mật Ứng dụng

Có các phiên bản phần cứng, ảo hoá và đám mây, Barracuda Load Balancer ADC cung cấp khả năng cân bằng tải Layer 4 và Layer 7 nâng cao với SSL Offloading và Application Acceleration. Mô-đun Global Server Load Balancing (GSLB) được tích hợp sẵn cho phép bạn triển khai các ứng dụng của mình trên nhiều vị trí địa lý khác nhau. Mô-đun Application Security đảm bảo bảo vệ toàn diện ứng dụng web, bao gồm chống lại các cuộc tấn công Top 10 OWASP và DDoS, đồng thời giám sát lưu lượng ra ngoài để ngăn chặn mất dữ liệu (Data Loss Prevention)

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA GIẢI PHÁP LOAD BALANCER ADC:

  • Barracuda Load Balancer ADC giảm tải các giao dịch SSL máy tính chuyên sâu từ máy chủ, bảo toàn tài nguyên cho các ứng dụng. Ngoài ra, các tính năng tối ưu hóa như bộ nhớ đệm, nén và gộp TCP cho phép phân phối ứng dụng nhanh hơn và đảm bảo khả năng mở rộng
  • Barracuda Load Balancer ADC đã là giải pháp được ưa chuộng bởi các tổ chức muốn cân bằng tải và bảo mật các ứng dụng của Microsoft. Hướng dẫn cấu hình và triển khai được chứng nhận đảm bảo các tổ chức có thể nhanh chóng và dễ dàng mở rộng các ứng dụng Microsoft, đảm bảo ngăn chặn các cuộc tấn công có chủ đích hoặc truy cập không hợp lệ
  • Kiểm tra, theo dõi hiệu suất hệ thống, Barracuda Load Balancer ADC phân phối lưu lượng truy cập để sử dụng hiệu quả tài nguyên máy chủ và sử dụng chuyển đổi dự phòng máy chủ để có tính khả dụng cao, tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng. Global Server Load Balancing cho phép dự phòng trên nhiều trang web, nâng cao tính khả dụng, cải thiện thời gian phản hồi của máy khách và tăng tốc độ khôi phục khi có sự cố xảy ra
  • Application Authentication đảm bảo rằng chỉ những người dùng được phép mới có thể truy cập vào các ứng dụng quan trọng. Lưu lượng chưa được xác thực có thể bị ngăn chặn đi qua DMZ. Bảo mật ứng dụng cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội chống mất dữ liệu, DDoS và tất cả các phương thức tấn công lớp ứng dụng. Các bản cập nhật tự động đảm bảo bảo mật toàn diện cho các mối đe dọa Layer 7 hiện có như SQL injection (SQLi), Cross-site Scripting (XSS) và các cuộc tấn công Top 10 OWASP
  • Khả năng giám sát lưu lượng thông minh cho phép Barracuda Load Balancer ADC phân phối lưu lượng hiệu quả đến tài nguyên máy chủ và sử dụng chuyển đổi dự phòng máy chủ để có tính khả dụng cao. Trong khi đó, Global Server Load Balancing cho phép dự phòng trên nhiều trang web, do đó nâng cao tính khả dụng và tăng tốc độ khôi phục sau sự cố. Barracuda ADC Load Balancer có thể dễ dàng kích hoạt vào các Private Cloud cũng như các nền tảng đám mây do bên thứ ba cung cấp như Amazon Web Services