/
x

Trend Micro Email Security

Softline đề xuất Trend Micro Email Security

Yêu cầu báo giá
Miêu tả

Trend Micro Email Security giải quyết toàn bộ vòng đời của mối đe dọa từ bảo vệ, đến phát hiện và ứng phó. Trend Micro bảo vệ chống lại các mối đe dọa email gửi đến doanh nghiệp như ransomware, giả mạo, lừa đảo và các cuộc tấn công nhắm mục tiêu đồng thời cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ để phát hiện các mối đe dọa nội bộ đang lan truyền trong doanh nghiệp.

Trend Micro nhanh chóng chia sẻ thông tin về mối đe dọa với các lớp bảo mật khác và cho phép doanh nghiệp tìm kiếm email và hệ thống cộng tác của mình để tìm phần mềm độc hại hoặc vi phạm tuân thủ hiện có

Trend Micro cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện khỏi các mối đe dọa giả mạo & lừa đảo. Bảo mật XGen kết hợp sử dụng các kỹ thuật phòng thủ đa thế hệ để phát hiện chính xác phạm vi rộng nhất của các cuộc tấn công email. Sau đó dần dần các kỹ thuật nâng cao được áp dụng cho phân tích chính xác hơn nhằm hạn chế sự chậm trễ trong việc kiểm duyệt độ an toàn của email gửi/nhận

Chống lừa đảo email doanh nghiệp (BEC – Business Email Compromise/Fraud)

  • Chống tấn công lừa đảo email doanh nghiệp (BEC) bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm hệ thống chuyên gia và machine learning để kiểm tra tiêu đề email, nội dung và người gửi v.v. có thể siết chặc hơn các tiêu chí kiểm tra đối với người dùng/nhân viên quan trọng/cao cấp của doanh nghiệp.
  • Ngăn chặn việc giả danh, giả mạo email từ giám đốc điều hành hay những nhân viên, người dùng quan trọng của doanh nghiệp bằng cách sử dụng công nghệ Writing Style DNA độc nhất của Trend Micro. Công nghệ này kiểm tra cách viết nội dung email và so sánh, điều tra thông qua machine learning để xác định xem email đó có thật sự gửi từ đúng người hay không.

Chống ransomware & các loại malware

  • Trend Micro Email Security Là giải pháp bảo mật email duy nhất có machine learning thực thi trước để tìm chính xác phần mềm độc hại chưa được biết mà không ảnh hưởng đến thời gian gửi email.
  • Phân tích hành vi sandbox chuyên sâu phát hiện thêm các mối đe dọa chưa được biết đến trong tệp đính kèm email, bao gồm Tài liệu Office (+ macro), PDF, tệp lưu trữ (archives), tệp thực thi (executables), tập lệnh (scripts) và đa phương tiện (multimedia).

Lọc URL độc hại

  • Phân tích URL, cả trong quá trình gửi và khi người dùng nhấp vào các liên kết.
  • Dynamic sandbox phân tích các URL rút gọn và các URL chuyển hướng (redirect).
  • Phân tích các URL trong tệp đính kèm và trong các tập lệnh (scripts).