/
x

Trend Micro Web Security

Softline đề xuất Trend Micro Web Security

Yêu cầu báo giá
Miêu tả

Trend Micro Web Security bảo vệ khỏi các mối đe dọa mạng trước khi chúng tiếp cận nhân viên/người dùng của doanh nghiệp. Phần mềm sử dụng các kỹ thuật phòng thủ đa thế hệ để tóm các mối đe dọa đã biết và chưa biết, cung cấp cho doanh nghiệp khả năng hiển thị và quyền kiểm soát truy cập trên các ứng dụng cloud cho từng người dùng khác nhau.

Trend Micro Web Security ngăn chặn các mối đe dọa trực tiếp trên cloud trước khi chúng đến endpoint (điểm cuối) của doanh nghiệp. Người dùng/nhân viên của doanh nghiệp sẽ được bảo vệ trên mọi thiết bị bao gồm cả máy tính bàn, laptop, máy tính bảng & smartphone; ở bất kỳ vị trí nào, cho dù có thuộc mạng công ty hay không.

Trend Micro Web Security có khả năng xác định hơn 30.000 dịch vụ cloud đang được sử dụng và thực thi chính sách truy cập chi tiết do quản trị viên thiết lập. Khả năng mạnh mẽ này cho phép doanh nghiệp định cấu hình kiểm soát quyền truy cập trên các ứng dụng cloud không hoạt động cho những người dùng hoặc nhóm người dùng khác nhau trong một lịch trình xác định giúp tăng cường bảo mật và năng suất cho doanh nghiệp.

Để tăng sức mạnh cho Trend Micro Web Security trở nên bảo mật hơn nữa, các bộ lọc dịch vụ cloud chặn người dùng/nhân viên sử dụng các tài khoản cá nhân đăng nhập vào các ứng dụng của công ty. Ví dụ: nhân viên chỉ có thể sử dụng tài khoản công ty được cấp để đăng nhập vào Dropbox nhưng bị cấm đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, điều này giúp ngăn dữ liệu nhạy cảm/quan trọng của doanh nghiệp bị rò rỉ hay thất thoát.

Mô hình triển khai độc đáo này cho phép doanh nghiệp chọn cách triển khai giữa on-premise, cloud hoặc cả hai:

  • Triển khai trên cloud cho tất cả người dùng, bao gồm tại doanh nghiệp, văn phòng chi nhánh hay người dùng từ xa/làm việc tại nhà/di động giúp loại bỏ chi phí và tài nguyên công ty bị thất thoát ngoài ý muốn, cách triển khai này cũng giúp quản lý bảo mật trên nhiều cổng (gateway) web riêng biệt trên on-premise.
  • Triển khai hybrid cho phép doanh nghiệp triển khai các thiết bị ảo trên on-premise cho các trang web của doanh nghiệp lớn trong khi sử dụng các cổng (gateway) web trên cloud cho bảo mật hoạt động của các văn phòng chi nhánh nhỏ hơn và người dùng thiết bị di động.
  • Triển khai on-premise có thể được áp dụng cho những người dùng chỉ muốn sử dụng on-premise.