/
x

Chính / Mục lục / Quản lý kinh doanh, CRM / ERP

Quản lý kinh doanh, CRM / ERP

Sắp xếp:
  • theo khuyến nghị của Softline
  • theo thứ tự bảng chữ cái
Adobe Systems

Adobe Acrobat Pro 2020 giúp các nhân viên doanh nghiệp làm việc hiệu quả và có tổ chức hơn khi làm việc với PDF. Giải pháp cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, điền và ký các tài liệu PDF trong Microsoft Windows và macOS, mở các tệp được bảo vệ bởi các giải pháp Microsoft Information Protection (MIP). Acrobat Pro 2020 cho phép bạn triển khai phần mềm và bản cập nhật từ máy chủ cục bộ hoặc cài đặt từ xa trong khi bảo vệ hệ thống và dữ liệu công ty của bạn.

Adobe Systems

Dịch vụ Adobe Acrobat Sign cho phép bạn thêm chữ ký điện tử vào tài liệu và biểu mẫu, gửi chúng cho người dùng khác để ký, theo dõi phản hồi mọi lúc và nhanh chóng lấy chữ ký cá nhân từ những người dùng khác. Ngoài ra, bạn có thể làm việc với dịch vụ khi ngoại tuyến và sau khi kết nối Internet, tất cả dữ liệu sẽ tự động được đồng bộ hóa.

Acrobat Sign là giải pháp chữ ký điện tử ưa thích của Microsoft và là công cụ ký điện tử duy nhất trong các gói sản phẩm của Adobe Acrobat

Adobe Systems

Adobe Acrobat Standard 2020 cung cấp các công cụ PDF cần thiết cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, điền và ký các tài liệu PDF trong Microsoft Windows, mở các tệp được bảo vệ bởi các giải của Microsoft Information Protection (MIP). Adobe Acrobat Standard 2020 cho phép bạn triển khai phần mềm và bản cập nhật từ máy chủ cục bộ hoặc cài đặt từ xa trong khi vẫn bảo vệ hệ thống và dữ liệu công ty của bạn.

Microsoft Corporation

Microsoft Dynamics 365 là một nền tảng ứng dụng kinh doanh dựa trên đám mây kết hợp các thành phần của quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP), cùng với các ứng dụng năng suất và công cụ trí tuệ nhân tạo.

Microsoft Corporation

Microsoft Power BI là một dịch vụ phân tích kinh doanh cung cấp thông tin chi tiết để đưa ra các quyết định nhanh chóng, sáng suốt. Microsoft Power BI giúp trực quan hóa dữ liệu thông qua phân tích và bảng điều khiển tương tác, thời gian thực để tạo ra thông tin chi tiết hữu ích.

Microsoft Corporation

Microsoft Viva là một nền tảng phát triển nghề nghiệp duy trì trạng thái cảm xúc tốt cho nhân viên, chứa các công cụ đảm bảo sự gắn bó, đào tạo và cơ hội chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc. Microsoft Viva mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới bằng cách tích hợp các công cụ cộng tác và năng suất trong Microsoft 365 và Microsoft Teams.

Adobe Systems

Phần mềm Adobe Technical Communication Suite 2019 là một bộ công cụ để chuyển đổi nội dung kỹ thuật và các tài liệu XML và không phải XML. Adobe Technical Communication Suite 2019 giúp bạn tạo nội dung cho các bài thuyết trình đào tào và kinh doanh. Adobe Technical Communication Suite 2019 kết hợp Adobe FrameMaker 2019, Adobe RoboHelp 2019, Adobe Captivate 2019, Adobe Acrobat Pro DC và Adobe Presenter 11.1, cùng với các công cụ bổ sung.