/
x

Chính / Mục lục / Quản lý kinh doanh, CRM / ERP / Làm việc với tài liệu

Làm việc với tài liệu

Sắp xếp:
  • theo khuyến nghị của Softline
  • theo thứ tự bảng chữ cái
Adobe Systems

Adobe Acrobat Pro 2020 giúp các nhân viên doanh nghiệp làm việc hiệu quả và có tổ chức hơn khi làm việc với PDF. Giải pháp cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, điền và ký các tài liệu PDF trong Microsoft Windows và macOS, mở các tệp được bảo vệ bởi các giải pháp Microsoft Information Protection (MIP). Acrobat Pro 2020 cho phép bạn triển khai phần mềm và bản cập nhật từ máy chủ cục bộ hoặc cài đặt từ xa trong khi bảo vệ hệ thống và dữ liệu công ty của bạn.

Adobe Systems

Dịch vụ Adobe Acrobat Sign cho phép bạn thêm chữ ký điện tử vào tài liệu và biểu mẫu, gửi chúng cho người dùng khác để ký, theo dõi phản hồi mọi lúc và nhanh chóng lấy chữ ký cá nhân từ những người dùng khác. Ngoài ra, bạn có thể làm việc với dịch vụ khi ngoại tuyến và sau khi kết nối Internet, tất cả dữ liệu sẽ tự động được đồng bộ hóa.

Acrobat Sign là giải pháp chữ ký điện tử ưa thích của Microsoft và là công cụ ký điện tử duy nhất trong các gói sản phẩm của Adobe Acrobat

Adobe Systems

Adobe Acrobat Standard 2020 cung cấp các công cụ PDF cần thiết cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, điền và ký các tài liệu PDF trong Microsoft Windows, mở các tệp được bảo vệ bởi các giải của Microsoft Information Protection (MIP). Adobe Acrobat Standard 2020 cho phép bạn triển khai phần mềm và bản cập nhật từ máy chủ cục bộ hoặc cài đặt từ xa trong khi vẫn bảo vệ hệ thống và dữ liệu công ty của bạn.

Adobe Systems

Phần mềm Adobe Technical Communication Suite 2019 là một bộ công cụ để chuyển đổi nội dung kỹ thuật và các tài liệu XML và không phải XML. Adobe Technical Communication Suite 2019 giúp bạn tạo nội dung cho các bài thuyết trình đào tào và kinh doanh. Adobe Technical Communication Suite 2019 kết hợp Adobe FrameMaker 2019, Adobe RoboHelp 2019, Adobe Captivate 2019, Adobe Acrobat Pro DC và Adobe Presenter 11.1, cùng với các công cụ bổ sung.