/
x

Adobe Acrobat Standard DC

Softline đề xuất Adobe Acrobat Standard DC

Giấy phép sản phẩm

Adobe Acrobat Standard DC. Subscription Renewal for teams Windows Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297909BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  3.366.330 đ 3.366.330 đ 336.633 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Acrobat Standard DC. Subscription Renewal for teams Windows Multi Asian Languages 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297909BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  374.091 đ 374.091 đ 374.091 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Acrobat Standard DC. Subscription Renewal for teams Windows Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297909BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  3.366.330 đ 3.366.330 đ 336.633 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Acrobat Standard DC. Subscription Renewal for teams Windows Multi Asian Languages 1 User for Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297909BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  374.091 đ 374.091 đ 374.091 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Acrobat Standard DC. Subscription for teams Windows Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297919BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  3.366.330 đ 3.366.330 đ 336.633 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Acrobat Standard DC. Subscription for teams Windows Multi Asian Languages 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297919BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  374.091 đ 374.091 đ 374.091 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Acrobat Standard DC. Subscription for teams Windows Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65297919BA12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  3.366.330 đ 3.366.330 đ 336.633 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Acrobat Standard DC. Subscription for teams Windows Multi Asian Languages 1 User for Commercial

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65297919BA01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  374.091 đ 374.091 đ 374.091 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Acrobat Standard DC. Subscription Renewal for enterprise Windows Multi Asian Languages 1 User (VIP Select 3 year commit) for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  giấy phép 65271338BC12A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  3.603.810 đ 3.603.810 đ 360.381 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Adobe Acrobat Standard DC. Subscription Renewal for enterprise Windows Multi Asian Languages 1 User for Government

 1. »
  Số lượng giấy phép
  giấy phép 65271338BC01A12
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  Số lượng giấy phép
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  424.035 đ 424.035 đ 424.035 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Adobe Acrobat Standard 2020 cung cấp các công cụ PDF cần thiết cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, điền và ký các tài liệu PDF trong Microsoft Windows, mở các tệp được bảo vệ bởi các giải của Microsoft Information Protection (MIP). Adobe Acrobat Standard 2020 cho phép bạn triển khai phần mềm và bản cập nhật từ máy chủ cục bộ hoặc cài đặt từ xa trong khi vẫn bảo vệ hệ thống và dữ liệu công ty của bạn.

Các tính năng của Acrobat Standard DC:

 • Chỉnh sửa tệp PDF. Thực hiện các thay đổi nhỏ đối với văn bản và hình ảnh trực tiếp trong tệp PDF. Thêm các đoạn văn mới bằng một cú nhấp chuột hoặc chạm. Sửa lỗi chính tả, sắp xếp lại các trang và thậm chí cắt hoặc thay thế ảnh.
 • Xuất từ ​​các tệp PDF. Chuyển đổi tệp PDF sang tài liệu Microsoft Office gốc mà vẫn giữ nguyên phông chữ, định dạng và toàn bộ dự án. Chuyển đổi tài liệu đã tạo được lưu trữ ở định dạng PDF thành tài liệu Microsoft Word dễ chỉnh sửa. Biến bảng PDF thành bảng tính Microsoft Excel dễ chỉnh sửa và phân tích trong trình duyệt hoặc thiết bị di động, ngay cả khi làm việc xa văn phòng. Chuyển đổi tài liệu PDF sang tệp PPTX được định dạng có thể được chỉnh sửa và sửa đổi trong Microsoft PowerPoint chỉ với một vài cú nhấp chuột.
 • Tạo tệp PDF. Chuyển đổi tài liệu Word, Excel hoặc PowerPoint sang PDF, chia sẻ đánh giá ngang hàng, bảo vệ chỉnh sửa và hơn thế nữa. In hầu hết mọi định dạng tệp PDF - tất cả những gì bạn phải làm là chọn Adobe PDF làm máy in của mình. Lưu tài liệu đã quét hoặc chụp ảnh sang PDF và chuyển đổi các trang HTML sang tệp PDF.
 • Điền và ký vào các biểu mẫu. Chuyển đổi bất kỳ tài liệu giấy và tài liệu điện tử nào sang dạng PDF. Biểu mẫu nhận được có thể được điền, ký và gửi từ máy tính để bàn hoặc trình duyệt. Công cụ “Điền & Ký” để điền vào bất kỳ tài liệu hoặc biểu mẫu kỹ thuật số nào. Ký bất kỳ tài liệu nào, ở bất kỳ đâu. Thêm và gửi một biểu mẫu đã hoàn thành cho những người dùng khác bằng một vài cú nhấp chuột. Không cần in tài liệu nữa.
 • Hợp nhất các tập tin. Kết hợp nhiều tệp (tài liệu, bảng tính, email, v.v.) thành một tài liệu PDF duy nhất.
 • Chữ ký điện tử. Gửi tài liệu để có chữ ký với một vài cú nhấp chuột. Người nhận có thể ký tài liệu ở bất kỳ đâu bằng trình duyệt hoặc thiết bị di động. Theo dõi các tài liệu chưa ký, đã ký hoặc đang chờ xử lý.
 • Bảo vệ các tệp PDF. Áp dụng mật khẩu PDF và đặt quyền làm việc với các tệp.
 • Tạo các tệp PDF tuân theo tiêu chuẩn. Tuân thủ các tiêu chuẩn ISO PDF. Chuẩn hóa các hoạt động PDF hàng ngày và thêm chữ ký điện tử vào tài liệu.

Các tính năng chính của Adobe Acrobat Standard 2020:

 • Tạo tệp PDF từ Windows — Chuyển đổi tài liệu sang tệp PDF tuân thủ tiêu chuẩn từ Microsoft Windows một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.
 • Xuất tệp PDF sang định dạng Microsoft Office 365 - Chuyển đổi tệp PDF sang định dạng Word, Excel hoặc PowerPoint trong khi vẫn giữ nguyên phông chữ.
 • Chỉnh sửa Văn bản và Hình ảnh PDF — Sử dụng giao diện point-and-click quen thuộc để chỉnh sửa trực quan các tài liệu PDF ngay trong Acrobat
 • Quản lý tất cả công việc của bạn từ một nơi — Tổ chức, quản lý và tìm kiếm tất cả các tệp PDF của bạn từ một chế độ xem trung tâm.
 • Tùy chỉnh công cụ cho phép bạn luôn có tổ chức với tùy chỉnh màu sắc của các công cụ tô màu và chữ ký, chẳng hạn như thêm văn bản, thêm dấu và dấu kiểm.
 • Mở các tệp Microsoft Information Protection(MIP) được bảo vệ bằng Microsoft Protection.
 • Làm việc với Dropbox, Box và OneDrive - truy cập, chỉnh sửa và lưu trữ các tệp trong tài khoản Dropbox, Box hoặc Microsoft OneDrive của bạn.
 • Tạo tệp PDF an toàn — Ngăn người dùng khác truy cập, sao chép hoặc chỉnh sửa thông tin bí mật.
 • Công cụ “Bút” cải tiến sử dụng công nghệ DirectInk, cho phép bạn viết và vẽ mượt mà và chính xác hơn.
 • Chuyển các tệp giấy hoặc tệp Word thành các biểu mẫu PDF có thể điền.
Các chương trình cấp phép

Các nguyên tắc chính về chính sách cấp phép của Adobe Systems

Phần mềm Adobe được thiết kế để cài đặt cục bộ trên các máy trạm. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm Adobe bổ sung trên máy tính tại nhà của mình, miễn là các chương trình không chạy cùng một lúc.

Cấp phép cho các tổ chức thương mại và các cơ quan nhà nước:

Các công cụ sáng tạo - Photoshop, Illustrator, Premiere, v.v., trước đây được biết đến như CS.

 • Đặt mua Adobe Creative Cloud for Teams - giấy phép hàng năm cho các ứng dụng sáng tạo riêng lẻ hoặc một bộ công cụ đầy đủ được mua thông qua chương trình VIP.

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, việc cung cấp giấy phép vĩnh viễn CS6 đã bị ngừng, tất cả các công cụ thước sáng tạo mới chỉ có sẵn thông qua chương trình đăng ký mua.

VIP (Value Incentive Plan) là một chương trình thành viên hiện tại dựa trên thời gian gia hạn giấy phép sản phẩm hàng năm. Để đăng ký tham gia chương trình yêu cầu cung cấp thông tin cấp phép cho đại lý để đăng ký với bảng điều khiển, tạo ID Adobe và có quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên VIP. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, khách hàng được cấp Mã số nhận dạng thành viên VIP (VIP ID) và được ủy quyền cấp phép cho người dùng trong nhóm làm việc.

Giấy phép vĩnh viễn cho Acrobat

 • Transactional Licensing Program (TLP) – để mua từ 1 giấy phép trở lên.
 • Cumulative Licensing Program (CLP) - cho các giao dịch mua từ 8000 điểm. Chương trình cấp phép tích lũy kéo dài hai năm dành cho các tổ chức có quy mô lớn với nhiều mức chiết khấu dựa trên số lượng đơn đặt hàng ban đầu. Công ty có thể bao gồm các chi nhánh của mình trong chương trình này với quyền chia sẻ mức chiết khấu.

Cấp phép đối với các tổ chức học thuật

Các chương trình đặc biệt dành cho các cơ sở giáo dục công lập:

 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Named Licenses - để sử dụng trên máy trạm của giáo viên và nhân viên thuộc các phòng ban chuyên môn, cũng như trong các chương trình 1 sinh viên: 1 máy tính. Giấy phép cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên máy tính cũng như các dịch vụ “đám mây” Adobe bổ sung.
 • Đăng ký VIP Adobe Creative Cloud for Teams Device Licenses - để cấp phép cho các máy tính tại lớp học bằng cách cài đặt. Giấy phép chỉ cung cấp các ứng dụng để chạy cục bộ trên các máy trạm, không bao gồm các dịch vụ đám mây bổ sung của Adobe.
 • Education Enterprise Agreement - chương trình triển khai không giới hạn Adobe Creative Cloud cho các trường học.
 • Chương trình Cấp phép Giao dịch (TLP) để mua các giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.
 • Chương trình Cấp phép Tích lũy (CLP) cho các đơn hàng lớn có giấy phép vĩnh viễn của Acrobat và CS6.

Giải pháp máy chủ - Adobe Connect, Live Cycle, v.v.

Chương trình cấp phép Forms Licensing Program (FLP) để mua các sản phẩm máy chủ của Adobe (chẳng hạn như Adobe LiveCycle, Adobe Connect, FlashMedia Server, InDesign Server, v.v.). Theo các điều khoản của chương trình FLP, cần phải mua không chỉ mình giấy phép mà còn phải đăng ký cập nhật, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên gia giải pháp.