/
x

Chính / Mục lục / Quản lý kinh doanh, CRM / ERP / Quản lý kinh doanh

Quản lý kinh doanh

Sắp xếp:
  • theo khuyến nghị của Softline
  • theo thứ tự bảng chữ cái
Microsoft Corporation

Microsoft Dynamics 365 là một nền tảng ứng dụng kinh doanh dựa trên đám mây kết hợp các thành phần của quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP), cùng với các ứng dụng năng suất và công cụ trí tuệ nhân tạo.

Microsoft Corporation

Microsoft Power BI là một dịch vụ phân tích kinh doanh cung cấp thông tin chi tiết để đưa ra các quyết định nhanh chóng, sáng suốt. Microsoft Power BI giúp trực quan hóa dữ liệu thông qua phân tích và bảng điều khiển tương tác, thời gian thực để tạo ra thông tin chi tiết hữu ích.

Microsoft Corporation

Microsoft Viva là một nền tảng phát triển nghề nghiệp duy trì trạng thái cảm xúc tốt cho nhân viên, chứa các công cụ đảm bảo sự gắn bó, đào tạo và cơ hội chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc. Microsoft Viva mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới bằng cách tích hợp các công cụ cộng tác và năng suất trong Microsoft 365 và Microsoft Teams.