Adobe Creative Cloud – All Apps. Multiple Platforms Multi Team K-12 School Site Device (25 License Plus) - Academic Licenses - Number of licenses, 12 months, 65277286BB01A12

Nhà phân phối code: 65277286BB01A12

frontend.catalog-product_short_configuration

Nhà phân phối: Adobe Systems

Mặt hàng tạm thời hết hàng

Miêu tả

Adobe Creative Cloud Software - All Apps là một bộ công cụ hoàn chỉnh của Adobe bao gồm tất cả các ứng dụng đồ họa, video và web: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Flash Professional, Adobe InCopy, Adobe Premiere Pro, dòng sản phẩm Edge + Acrobat Professional + Lightroom để cài đặt được tại khu vực với đầy đủ các dịch vụ đám mây của Adobe: bộ nhớ 100 GB cho các tổ chức đào tạo, tối đa 1 TB cho các tổ chức chính phủ và thương mại trên mỗi người làm việc, khả năng đồng bộ hóa giữa các thiết bị và máy tính, truy cập vào các dịch vụ lưu trữ trang web và các ứng dụng đăng nội dung Digital Publishing Suite Single Edition, v.v. Theo giấy phép trong thời hạn 1 năm, bạn có quyền truy cập vào hệ thống quản lý giấy phép (Console), qua đó bạn nhận được tất cả các bản cập nhật. Đăng ký gói Adobe Creative Cloud - All Apps là cách duy nhất để nhận tất cả các bản cập nhật cho các sản phẩm của Adobe.

Sau khi mua Adobe Creative Cloud - All Apps, khách hàng nhận được:

  • Bộ công cụ sáng tạo hoàn chỉnh của Adobe dành cho công việc sáng tạo và để tải về khu vực, bao gồm Acrobat Professional, Lightroom và các ứng dụng khác nữa.
  • Quyền truy cập vào Admin Console để quản lý làm việc của các nhóm (người dùng được đặt tên), và cả chuyển giấy phép trong nhóm.
  • Công cụ CC Packager để cài đặt chính các ứng dụng tại khu vực trong các mạng cục bộ.
  • Khả năng chuyển giấy phép cho các freelancer bên ngoài để làm việc trong các dự án (trong khoảng thời gian cần thiên) và cũng cho phép vô hiệu hóa các giấy phép đấy.
  • Dung lượng 100 GB cho mỗi người làm việc, tổ chức làm việc chung theo dự án, đồng bộ.

Sự khác biệt chính giữa giấy phép Enterpise và đăng ký thông thường:

  • Hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên từ nhà cung cấp 24/7;
  • Vai trò quản trị viên có thể tùy chỉnh, khả năng giới hạn việc sử dụng lưu trữ đám mây và các dịch vụ khác;
  • Tổ chức quản trị thuận tiện và linh hoạt hơn;
  • Cải thiện khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và các dự án;
  • Các buổi học không giới hạn với các chuyên gia Adobe (bằng tiếng Anh) về các sản phẩm và các vấn đề kỹ thuật.